Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Trà tổ chức phiên họp quý II năm 2024
Ngày cập nhật 10/07/2024

Nhằm đánh giá các kết quả đạt được trong quý II và 6 tháng đầu năm 2024, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III và những tháng cuối năm 2024, ngày 09/7/2024, tại Hội trường Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Hương Trà, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD HĐQT) NHCSXH thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công phiên họp quý II năm 2024 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã.

Đồng chí Đỗ Ngọc An - PCT UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Đỗ Ngọc An - Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã đã thông báo về một số chủ trương mới liên quan đến tín dụng chính sách, một số nội dung chỉ đạo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH cấp trên và một số nội dung khác. Ông Lê Xuân Trung, Giám đốc NHCSXH thị xã đã thay mặt Ban đại diện HĐQT thị xã báo cáo tóm tắt một số kết quả hoạt động của Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã trong quý II năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Theo đó, BĐD HĐQT NHCSXH thị xã đã thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024; đã phân bổ, điều hành các chỉ tiêu tín dụng được giao kịp thời cho các xã, phường, không để xảy ra tình trạng ứ đọng nguồn vốn, tất cả nguồn vốn thu hồi đều được cho vay quay vòng nhanh chóng và ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho các đơn vị có nhu cầu lớn để phục vụ vào sản xuất chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ,… Đặc biệt, đến nay đã thực hiện hoàn thành giải ngân trên 99,9% chỉ tiêu nguồn vốn trung ương phân bổ.

Về quy mô dư nợ tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến 30/6/2024 đạt hơn 422,5 tỷ đồng, tăng trưởng so với đầu năm số tiền hơn 26,3 tỷ đồng; đạt tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 6,65% so với đầu năm và cơ bản phù hợp với mức tăng trưởng bình quân toàn Chi nhánh. Trong quý II, thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện và nâng cao đời sống của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thị xã. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội trong quý II và 06 tháng đầu năm 2024 đã góp phần giúp 830 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo được vay vốn; hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, mở rộng, giải quyết và tạo việc làm cho 280 lao động; giúp 11 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập; xây dựng, sửa chữa và nâng cấp 246 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; giúp 07 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 09 nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ... góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ mà Thị uỷ, HĐND và UBND thị xã Hương Trà đã đề ra về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thị xã.

Tại phiên họp, trên cơ sở các kết quả đã đạt được, Ban đại diện HĐQT NHCSXH thị xã cũng đã trao đổi, bàn bạc, đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, nhằm đưa tín dụng chính sách ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của thị xã, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn./. 

Văn Cường – NHCSXH thị xã Hương Trà
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.766.316
Truy câp hiện tại 6.718