Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐNVQS về việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 74/KH-HĐNVQS về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 8 tháng 01năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 – 2025, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành  kế hoạch số 40/KH-UBND về việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 – 2025, nội dung kế hoạch như sau:  
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017  của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/10/2018 về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 và thực hiện nghiêm chủ đề của năm: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngày 10/01/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019 với mục đích, đối tượng và thời gian như sau:  
Ngày 14/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019. Theo kế hoạch, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, chủ chăn nuôi như sau:
Trong những ngày qua, tình hình thời tiết đã có rét, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình khí hậu còn diễn biến phức tạp, không khí lạnh sẽ tăng cường và có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.  
Hiện nay, tình hình thời tiết và dịch bệnh gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp; độ ẩm cao, mưa nhiều và rét lạnh là điều kiện thuận lợi để phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đổ, ngã đối với gia súc, gia cầm.  
Ngày 24 tháng 12  năm 2018, UBND thị xã Hương trà đã có Công điện số 05/CĐ-UBND  chỉ đạo triển khai thực hiện các phương án để ứng phó với không khí lạnh và mưa lớn.  
Để chủ động ngăn chặn và ứng phó với khả năng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có thể xâm nhiễm vào địa bàn. Ngày 21/12/2018, UBND thị xã Hương Trà đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 125