Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành văn bản số 2000/UBND-CNTT ngày 28/6/2022 về việc tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam.  
Vừa qua, ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Theo Chỉ thị, văn hoá học đường là một môi trường quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân. Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội.
Năm 2022, thị xã Hương Trà có kế hoạch gieo cấy hơn 3350 ha lúa, vụ Đông Xuân thực hiện 1700 ha, Hè Thu gieo cấy 1650 ha và gieo trồng các loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày cả năm khoảng 1910 ha.
Nhằm cung ứng đảm bảo về số lượng, chất lượng hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu… phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, không để tình trạng khan hiếm hàng hóa xảy ra, làm ảnh hưởng đến sản xuất, tiêu dùng sinh hoạt của nhân dân; đồng thời xây dựng phương thức dự trữ, phương án vận chuyển và phân phối hàng hóa để điều động ứng cứu kịp thời khi xảy ra thiên tai chia cắt các vùng dân cư, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2022, cụ thể như sau:
Ngày 10/6/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 501/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Ngày 10/6/2022,  Bộ Y tế đã ban hành Công điện số 771/CĐ-BYT ngày 10/6/2022 về việc tăng cường tiếp nhận và triển khai vắc xin phòng COVID-19 gửi các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
Ngày 23/6/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 765/QĐ-TTg về ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.  
Ngày 23/6/2022, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 180/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh.  
Ngày 21 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Thông báo số 1936/UBND-TP về việc thông báo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất bị hủy với thông tin cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 951