Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 cùa Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11537/VPCPQHĐP ngày 18/12/2019 của Văn phòng Chính phủ; Bộ Nông nghỉệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) ban hành Kế hoạch thực hìện các nhiệm vụ thú y với các mục địch cụ thể như sau:  
Ngày 13  tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh có công văn số 312/UBND-NN  về việc tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020, sau khi nhận được Công văn số 271/BNN-TY ngày 09/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và tổng kết Chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2016-2020. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:  
Ngày 14  tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 54  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách hỗ trợ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã trong công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.  
Ngày 14 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 56  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách hỗ trợ cho Trung tâm Y tế thị xã, Trạm y tế các phường, xã trong công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2020).  
UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 3536/TB-UBND về việc  kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương –Phó Chủ tịch UBND thị xã  liên quan đến việc giải tỏa, bàn giao mặt bằng thi công sửa chữa, nâng cấp đoạn tuyến từ Km0-Km1 nhánh 1 Đường tỉnh 16 (đường vào Nhà máy thủy điện Hương Điền), kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:  
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 25 /QĐ-UBND trích ngân sách thị xã số tiền: 1.595.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu tỉnh năm 2020 để phân bổ cho Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thị xã thực hiện trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020 theo Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc trợ giúp các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020.  
Ngày 07 tháng 01năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 58/QĐ-UBND về việc trích ngân tỉnh số tiền 7.627.261.000 đồng (Bảy tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu, hai trăm sáu mươi mốt ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc và thị xã Hương Trà để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (Phụ lục đính kèm), trong đó:  
Ngày 09 tháng 01 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2019 cho UBND xã Hương Toàn từ nguồn bổ sung mục tiêu của tỉnh với số tiền 17.390.000 đồng (Mười bảy triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng) để thực hiện Hỗ trợ Chương trình phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.  
Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 01/2020 với các nội dung chính sau:  
Ngày 07/01/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 36/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.393.084
Truy câp hiện tại 1.526