Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 18/10/2019, UBND phường Tứ Hạ phối hợp với Đội Quy tắc đô thị thị xã Hương Trà tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính về Trật tự xây dựng đối với bà Lê Thị Gái - hiện trú tại Tổ dân phố 1, phường Tứ Hạ về hành vi “ Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị”.  
Ngày 28 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường và diễn tập ứng phó bão mạnh, lũ lớn cấp thị xã năm 2019. Danh sách như sau:  
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Hương Trà. Danh sách cụ thể:  
Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2011 - 2020. Danh sách như sau:  
Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Danh sách như sau:  
Ngày 18 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 981/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với :  
Ngày 09 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án Chủ nhật xanh thị xã Hương Trà. Danh sách như sau:  
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2124 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 65 cá nhân thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2016-2017 đến năm học 2018-2019. Danh sách như sau:  
Ngày 30 tháng 8  năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2109 /QĐ-UBND về việc tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể, đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh năm học 2018 – 2019. Danh sách như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.239.567
Truy câp hiện tại 1.243