Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể thuộc thị xã Hương Trà đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021.  
Ngày 13 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2021 cho các tập thể thuộc thị xã Hương Trà.  
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số32/QĐ-XPVPHC  về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 28/QĐ-XPVPHC. Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 12 tháng 01 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 29/QĐ-XPVPHC  về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 11 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 125 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 (có danh sách kèm theo).  
Ngày 13 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế  ban hành Quyết định số 170 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 08 tập thể thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 (có danh sách kèm theo).  
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số186 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021.  
Ngày 06 tháng 01 năm 2022, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 54 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 10 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” năm 2021 (có danh sách kèm theo).  
Ngày 28 tháng 12 năm 2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đã có Quyết định số 1724/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.  (Có file Quyết định kèm theo)  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.828.482
Truy câp hiện tại 2.306