Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 519/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Lê Văn Hòa.  
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 518/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Hoành.  
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 71 em học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018 - 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 15 tháng 05 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 428/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Trần Văn Na.     
Ngày 15 tháng 05 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 430/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Phạm Nhân.  
Ngày 15 tháng 05 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 429/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với bà Lê Thị Thu Em    
Ngày 15 tháng 05 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 427/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Dương Văn Minh.  
Ngày 29 tháng 03 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 228/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Phan Văn Tê.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 138