Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 đơn vị đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018, trong đó Hương Trà có 01 đơn vị, cụ thể: Nhân dân và cán bộ phường Hương Xuân  
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 01/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018. Cụ thể:
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể:
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 13 hộ gia đình đã có thành tích phấn đấu vươn lên thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2016 - 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1362/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1319/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào nông dân năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1321/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phong trào hiến máu tình nguyện năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 132