Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 27 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, thị xã Hương Trà có 01 tập thể và 01 cá nhân. Cụ thể:  
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc tặng Bằng kehn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020-2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.  
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.  
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021. Trong đó: - Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.733 cá nhân; - Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 244 cá nhân; - Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 55 tập thể;  
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 cá nhân đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách cụ thể:  
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1740 /QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể và 10 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021, danh sách kèm theo như sau:  
Ngày 28 tháng 5 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 810/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế đã có thành tích trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  
Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021. Danh sách cụ thể:  
Ngày 15 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Hương Trà năm 2021. Danh sách cụ thể:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 176