Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật đối với viên chức. Cụ thể: Xử lý kỷ luật bà Trần Thị Ngọc Huê, Giáo viên Trường Mầm non Hương Toàn, thị xã Hương Trà
Ngày 18 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa và thông tin năm 2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 111/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 20 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 85/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức Hội tù yêu nước giai đoạn 2015 - 2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 14 tháng 01 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.  
Ngày 18 tháng  01 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  118 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 11 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 tập thể và 01 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 2020 (có danh sách kèm theo).  
Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 08/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 31 tháng 12 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 22 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, thị xã Hương Trà có 03 tập thể. 
Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 10/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2020. Danh sách cụ thể:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.597