Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1380/QĐ-UBND  về việc phê duyệt kinh phí thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã: Hương Bình, Bình Tiến, Bình Thành năm 2021.  
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1377/QĐ-UBND về việc thu hồi kinh phí ngân sách số tiền: 28.040.488 đồng (Hai mươi tám triệu, không trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi tám đồng) còn lại từ nguồn kinh phí tự chủ của phòng Y tế thị xã và điều chuyển cho Văn phòng HĐND&UBND thị xã.  
Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1379 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 3.450.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các đơn vị để thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 năm 2021 (theo phụ lục đính kèm).  
Ngày 29 thàng 12 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mặc dù đã được Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn triển khai văn bản trên, tuy nhiên qua quá trình thực hiện, một số UBND phường – xã vẫn còn lúng túng trong việc áp dụng văn bản UBND tỉnh ban hành.  
Vừa qua, ngày 13/10/2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 8648/BYT-MT về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình huống thiên tai, bão lũ. Theo đó các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:  
UBND thị xã Hương Trà vừa ban hành Công văn số 3829/UBND-TCKH, ngày 20/10/2021 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, theo đó yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung chủ yếu sau:  
Trong 10 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại đã tác động đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã, trong đó công tác thu ngân sách nhà nước ở một số khoản thu cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dưới sự điều hành quyết liệt của UBND thị xã Hương Trà thu ngân sách nhà nước 08 tháng đầu năm được được kết quả khá khả quan, cụ thể như sau: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã tính đến ngày 20/10/2021 là 419,8 tỷ đồng, đạt 200,59% so với dự toán tỉnh giao, 183% chỉ tiêu phấn đấu. Các khoản thị xã thu 403,7 tỷ đồng, đạt 259,66% dự toán tỉnh giao và 230% chỉ tiêu phấn đấu. Trong đó: thu ngoài quốc doanh 45,844 tỷ đồng, đạt 106,61% dự toán giao; thu tiền sử dụng đất 300,5 tỷ đồng, đạt 500,86% kế hoạch tỉnh giao, 375,65% chỉ tiêu phấn đấu; lệ phí trước bạ 14,629 tỷ đồng, đạt 121,91% dự toán phấn đấu;...Các khoản Cục thuế trực tiếp thu 13,298 tỷ đồng.  
Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2489/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2020-2021. Trong đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà có 11 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cụ thể:  
Ngày 23 tháng 9 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021”.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.667.002
Truy câp hiện tại 3.189