Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở đã có Quyết định số 963/QĐ-UBND về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 đã được áp dụng có hiệu quả và có phạm vị nhân rộng trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1740/QĐ-UBND về việc tặng Bằng kehn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh năm học 2020-2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.  
Ngày 16 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2020-2021 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.  
Ngày 29 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 970/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu thi đua năm học 2020-2021. Trong đó: - Công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 1.733 cá nhân; - Công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 244 cá nhân; - Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 55 tập thể;  
Ngày 19  tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất BP 571456, do UBND thị xã Hương Trà cấp ngày 30/6/2014 cho ông Lê Văn Tý – bà Hoàng Thị Nguyệt sử dụng.  
Ngày 20 tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1028 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho Công an thị xã để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021.  
Ngày 19 tháng 7 năm 2021,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1023 /QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán kinh phí số tiền: 39.680.000 đồng (Ba mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng) để tổ chức cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua địa bàn phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Có phụ lục chi tiết kèm theo).  
Ngày 21 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1034/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 cá nhân đã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hội thẩm nhân dân, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Danh sách cụ thể:  
Ngày 13 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1016/QĐ-UBND về việc cử cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách xã tham gia Hội thi pháp luật Dân quân tự vệ cấp tỉnh năm 2021.
Ngày 22 tháng 7 năm 2021, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 637/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BT 921881, do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 13/8/2015 cho ông, bà Võ Văn Ngụ - Trần Thị Sáu sử dụng.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 126