Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 06 tháng 11  năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2620/KH-UBND về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019  
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1123/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Võ Văn Yên  
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1124/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Ngô Văn Tuyến  
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1125/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Thành                
Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1122/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Ngô Văn Long  
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành thông báo thu hồi đất số 2649/TB-UBND về việc thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua các phường, xã: Hương Vân, Hương Hồ, Hương Bình, Bình Điền, Bình Thành và Hương Thọ,thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 05 tháng 11 năm 2018 UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1096/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án hoàn thành công trình: Cầu Ruộng Thướng, phường Hương Văn.  
Ngày 05  tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết đình số 2583 /QĐ-UBND về viêc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn đang sử dụng khu đất có diện tích 89.930,2 m2 (Tám mươi chín nghìn chín trăm ba mươi phẩy hai mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được tiếp tục thuê đất để làm bãi chứa đá thành phẩm.  
Ngày  05 tháng 11 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2582 /QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại phát triển Trường Sơn đang sử dụng khu đất có diện tích 20.000,0 m2 (Hai mươi nghìn mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà được tiếp tục thuê đất để làm nhà máy sản xuất gạch không nung.  
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1128/QĐ-UBND về viêc trích ngân sách thị xã số tiền 267.995.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn) từ nguồn vốn Kết dư năm trước chuyển sang, phân bổ cho các đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, Văn hóa và Thông tin; Trạm Khuyến Nông Lâm Ngư; UBND phường, xã: Hương Văn, Tứ Hạ và Bình Điền để thanh toán khối lượng hoàn thành công trình quyết toán  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.768.549
Truy câp hiện tại 654