Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 19 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1622  /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 109.386.000 đồng (Một trăm lẻ chín triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo học kỳ I năm học 2020-2021 (theo phụ lục đính kèm).   
Ngày 23 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND về việc phân bổ 800 kg hạt giống ngô HN88 và 148 kg giống rau không thu tiền để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra cho các địa phương sau:  
Ngày 20 tháng 11 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã (theo phụ lục đính kèm).  
Ngày 18 tháng 11 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Hà Văn Tuấn chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ. Tham dự buổi tiếp công dân có đại diện Lãnh đạo phòngTài nguyên và Môi trường, Ban tiếp công dân thị xã, Bí thư đảng ủy phường Hương Hồ, Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hương Hồ và công chức Địa chính – Xây dựng phường Hương Hồ.  
Ngày 16 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2910 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dự án “Phát huy giá trị văn hóa và du lịch bền vững tại vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai” do ông Christopher Philip Harold Thomas (quốc tịch Úc) tài trợ với những nội dung sau:  
Để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. UBND thị xã đã ban hành Quyết định về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án trên, cụ thể các Quyết định như sau:  
Nhằm kịp thời hỗ trợ các phương tiện, dụng cụ phòng chống bão lụt và khắc phục thiệt hại sau bão lụt cho các địa phương; ngày 27/10/2020, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND về việc phân bổ hàng hóa, vật tư, trang thiết bị từ nguồn Trung ương, Cục Cứu hộ - Cứu nạn và các tổ chức JICA, AHA xuất cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt cho các địa phương, đơn vị (phụ lục chi tiết kèm theo).  
Ngày 29/10/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (đợt 34) gồm các nội dung như sau:  
Ngày 19/10/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1455/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (đợt 33) gồm các nội dung như sau:  
Ngày 22/9/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1298/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 tại phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà (đợt 31) gồm các nội dung như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.089.611
Truy câp hiện tại 783