Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 18 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 345 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm bổ sung chi thường xuyên cho UBND các phường, xã để thực hiện nâng cấp, sửa chữa các danh mục phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và chống xuống cấp cơ sở vật chất trường lớp. Phụ lục chi tiết đính kèm:  
Ngày 14 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan hồ sơ tuyến điện 500Kv.    
Ngày 10 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì làm việc để giải quyết các vướng mắc liên quan công tác thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường Cao tốc Cam Lộ -La Sơn và Dự án tuyến điện 500Kv Quảng Trach - Dốc Sỏi.  
Năm 2020, thị xã Hương Trà có kế hoạch gieo cấy hơn 6.100ha lúa, vụ Đông Xuân đã thực hiện 3.097ha, kế hoạch dự kiến vụ Hè Thu sẽ gieo cấy 3.003ha và gieo trồng các loại rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày cả năm khoảng 3.004ha.    
Ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp thường kỳ tháng 3 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.  
Ngày 16/3/2020, UBND thị xã ban hành Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; các ban, ngành liên quan triển khai và thực hiện tốt một số nội dung sau:  
Ngày 13 tháng 3 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Công văn số 925/UBND-KT về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2019-2020.  
Để  tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác gia đình, Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2020 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau:  
Ngày 12/3/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 310/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng trừ bệnh khảm lá sắn trên địa bàn thị xã Hương Trà, gồm các thành viên có tên sau:  
Ngày 16/3/2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức và phân bổ số lượng người làm việc tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà năm 2020 như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.535.641
Truy câp hiện tại 1.994