Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã có chức năng tham mưu giúp UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013 trên địa bàn thị xã đạt hiệu quả tốt; Xây dựng và phê duyệt kế hoach, phương án ứng phó thiên tai trên địa bàn thị xã; chỉ huy, tổ chức ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai trên địa bàn thị xã; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thị xã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai. Đến nay một số thành viên của Ban đã chuyển công tác, nghỉ hưu, thay đổi chức vụ. Để bảo đảm hoạt động của Ban theo quy định; UBND thị xã kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của thị xã theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2020.  
Vừa qua, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp rà soát, đầu tư các tuyến đường hoa và trang bị dụng cụ thể dục cộng đồng tại công viên trung tâm, công viên Hoàng Trung và Đài tưởng niệm thị xã, do đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.  
Ngày 28 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1177/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 209.000.000 đồng (Hai trăm lẻ chín triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm 2020 phân bổ cho Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao thị xã để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Vào ngày 21/8/2020, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức họp về việc xin đổi vị trí xây dựng Đình làng Thanh Khê, TDP Thượng Khê, phường Hương Xuân, do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, do đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chủ trì.  
Ngày 26 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 543.669.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba triệu, sáu trăm sáu mươi chín nghìn đồng) từ nguồn chi Quản lý Hành chính Nhà nước bổ sung kinh phí tiền lương, phụ cấp lương và các khoản theo lương cho các cơ quan, đơn vị (theo chi tiết đính kèm).  
Ngày 25 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1156/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền 8.924.000.000 đồng (Tám tỷ, chín trăm hai mươi bốn  triệu đồng), cấp cho UBND các xã để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia.  
Căn cứ Chương trình công tác của UBND thị xã năm 2020 và danh mục chương trình, đề án thực hiện năm 2020; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND thị xã; UBND thị xã ban hành chương trình công tác tháng 8/2020 với các nội dung chính sau:  
Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-UBND, ngày 19/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tổ chức Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, Đề án số 349 /ĐA-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc tổ chức ngày chủ nhật xanh “ Hãy hành động để Hương Trà sáng -xanh - sạch-đẹp” ; Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 14/8/2020 tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Hương Trà sáng - xanh - sạch - đẹp” năm 2020 với các nội dung, cụ thể như sau:  
Ngày 13 tháng 8  năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2058 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách tỉnh số tiền 48.665.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, sáu trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, thành phố Huế và thị xã Hương Trà để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong đó:  
Ngày 17 tháng 8 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1096 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 98.042.000 đồng (Chín mươi tám triệu, không trăm bốn mươi hai ngàn đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh cấp cho các trường Mầm non trực thuộc thị xã để hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ (có phụ lục đính kèm).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.903