Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Chỉ đạo chung
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 135 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 4.000.000.000 đồng (Bốn tỷ đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh năm trước chuyển sang cấp cho các trường học để mua sắm tăng cường cơ sở vật chất ngành giáo dục.  
Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác PCBLGĐ; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn thị xã. Ngày 04/3/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019 với các nội dung:  
Ngày 04 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 385/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác gia đình năm 2019 như sau:  
Ngày 13 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành thông báo số 477/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi họp triển khai cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:  
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản, thu ngân sách Quí I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ cho các tháng còn lại. Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã như sau:  
Ngày 01 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số124/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ về mồ mả cho các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án: Công viên nghĩa trang giai đoạn 1 tại phường Hương An, thị xã Hương Trà (đợt 3), như sau:  
Ngày 12/3/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức phiên họp với UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN và hai Ban HĐND thị xã để thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020”. Buổi họp do đồng chí Trần Duy Tuyến -TUV-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì cuộc họp.  
Ngày 11 tháng 3 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 448/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với 02 Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Đông Tiến và Thuận Thành. ..Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:  
Ngày 21 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 303/TB-UBND về việc Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc thành lập Hợp tác xã lâm nghiệp bền vững trên địa bàn thị xã. Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau:  
Thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở; Nghị định số 15/2014/NĐ-CP; Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Kế hoạch số 242/KH-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu UBND các xã, phường thực hiện một số nội dung sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.208
Truy câp hiện tại 199