Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 17 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 494/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và hoạt động thương mại đối với ông Phạm Đình Thành.  
Ngày 14 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 478/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người có tên sau đây:      
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  297 /QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với:  
Ngày 20 tháng  01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 204 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 01 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 12/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 06 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính năm 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 14/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen kèm theo tiền thưởng 3.000.000đ (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn) cho Em Dương Thị Quỳnh Như, Quê quán: xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà đã đạt Huy chương đồng môn Sambo tại Seagame 30  
Ngày 16 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Danh sách như sau:  
Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1838/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động xây dựng và phát triển Hội Người mù năm 2019. Danh sách như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.606
Truy câp hiện tại 2.135