Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 24 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 919/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:  
Ngày 20 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 1758/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 11 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong đó, thị xã Hương Trà có 01 tập thể và 01 cá nhân. Cụ thể:  
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 811/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với :  
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 15 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 713/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 42 tập thể và 42 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Danh sách cụ thể:  
Ngày 17 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 494/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và hoạt động thương mại đối với ông Phạm Đình Thành.  
Ngày 14 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 478/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 26 tháng 02 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 224/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với người có tên sau đây:      
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số  297 /QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với:  
Ngày 20 tháng  01 năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 204 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 01 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Danh sách chi tiết như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 2.770