Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 11/3/2019,UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 152 /QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cho 03 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018. Danh sách cụ thể như sau:  
Ngày 22 tháng 02 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 443 /QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân thuộc thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Với danh sách chi tiết như sau:  
Ngày 14 tháng 02 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 02 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019  
Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 47/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động truyền thanh năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 48/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Nội vụ năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 đơn vị đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018, trong đó Hương Trà có 01 đơn vị, cụ thể: Nhân dân và cán bộ phường Hương Xuân  
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 01/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018. Cụ thể:
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể:
Ngày 24 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1318/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2018. Danh sách cụ thể:  
Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 1363/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 13 hộ gia đình đã có thành tích phấn đấu vươn lên thoát nghèo tiêu biểu trên địa bàn thị xã Hương Trà giai đoạn 2016 - 2018. Danh sách cụ thể:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.846.229
Truy câp hiện tại 195