Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông tin chỉ đạo, điều hành >> Quyết định khen thưởng - Xử phạt
Ngày 14 tháng 6 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1031/QĐ-XPHC  về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 946/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:  
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 947/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:  
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 938/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 23 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết số 937/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
Ngày 31 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 980/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:
Ngày 31 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 979/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:
Ngày 09 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 1108 /QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 64 cá nhân trên địa bàn tỉnh, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác từ năm 2019 đến năm 2021 (có danh sách kèm theo).  
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:
Ngày 05 tháng 4 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.065.034
Truy câp hiện tại 1.013