Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2018-2019 cho ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/08/2019

Ngày 31 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 03 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019. Danh sách như sau:

 

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

2. Trường Mầm non Sơn Ca, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3. Trường Mầm non Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

4. Trường Mầm non Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

5. Trường Mầm non Hương Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

6. Trường Mầm non Hương Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

7. Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

8. Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

9. Trường Tiểu học số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

10. Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

11. Trường Tiểu học số 1 Hương Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

12. Trường Tiểu học số 2  Hương Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

13. Trường Tiểu học số 3 Hương Vinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

14. Trường Trung học cơ sở  Nguyễn Xuân Thưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

15. Trường Trung học cơ sở  Lê Quang Tiến, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

16. Trường Trung học cơ sở  Nguyễn Đăng Thịnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

17. Trường Trung học cơ sở Trần Đăng Khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

18. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Trà.

II. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

A. Tập thể:

1. Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

2. Trường Tiểu học Số 1 Hương Văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3. Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

4. Trường Trung học cơ sở  Trần Đăng Khoa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

B. Cá nhân:

1. Ông Ngô Văn Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

2. Bà Nguyễn Thị Yến, Giáo viên Trường Mầm non Hương Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà;

3.Ông Nguyễn Trung Thành, Nhân viên Trường Tiểu học số 1 Hương Hồ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.555
Truy câp hiện tại 2.125