Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt danh sách hợp tác xã và cán bộ trẻ được thí điểmmô hình đưa cán bộ trẻ về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (đợt 1)
Ngày cập nhật 08/08/2019

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1801 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã và cán bộ trẻ được thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng  về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (đợt 1).

 

STT

Danh mục

Ngày tháng năm sinh

Trình độ chuyên môn

Chuyên ngành

Vị trí làm việc

Thời gian (Tháng)

Kinh phí      (Triệu đồng)

Ghi chú

I

Huyện Phong Điền

 

 

 

 

 

125.190

 

1

Hợp tác xã nông nghiệp An Lỗ          Tên cán bộ trẻ: Thân Thị Kim Chung

15/01/1996

Đại học

Kinh doanh thương mại

Cán bộ kinh doanh

36

125.190

 

II

Huyện Quảng Điền

 

 

 

 

 

125.190

 

1

Hợp tác xã nông nghiệp Quảng Thọ II Tên cán bộ trẻ : Trần Văn Trung  

15/07/1989

Đại học

Bảo vệ thực vật

Phụ trách trồng trọt và BVTV

36

125.190

 

III

Thị xã Hương Trà

 

 

 

 

 

125.190

 

1

Hợp tác xã nông nghiệp Hương Thọ  Tên cán bộ trẻ: Nguyễn Hiệp  

01/05/1986

Đại học

Nông học

Phó Giám đốc - phụ trách kỹ thuật trồng trọt

36

125.190

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

   375.570  

 

 

(Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi ngàn đồng)

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.653
Truy câp hiện tại 2.141