Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc bổ sung kinh phí thực hiện công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 808 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 950.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi triệu đồng chẳn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh và nguồn dự phòng ngân sách năm 2019 phân bổ cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để thực hiện công tác diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

Trong đó:        

- Nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh: 700.000.000 đồng

- Nguồn dự phòng ngân sách thị xã:   250.000.000 đồng

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo cấp kinh phí cho Ban Chỉ huy Quân sự thị xã để thực hiện.

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.385