Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt dự toán và phân bổ kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi để xây dựng Doanh trại BCHQS thị xã
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 797/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và phân bổ kinh phí số tiền: 14.480.000 đồng (Mười bốn triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã để tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Doanh trại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tại phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

 

Giao trách nhiệm cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã cấp kinh phí cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã

 Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã tổ chức thực hiện, sử dụng vốn đúng mục đích và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 479