Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi và cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hương Hồ thuê đất để làm nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại phường Hương Hồ
Ngày cập nhật 22/08/2019

Ngày 02 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1865 /QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích 18.596,3 m2 (Mười tám nghìn năm trăm chín mươi sáu phẩy ba mét vuông) đất tọa lạc tại phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, trong đó gồm:

 

- Diện tích 1.139,6 m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND phường Hương Hồ quản lý;

- Diện tích 17.456,7 m2 đất của Công ty TNHH Thành Quang đã được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 20/6/2008;

Cho Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hương Hồ thuê toàn bộ diện tích 18.596,3 m2 (Mười tám nghìn năm trăm chín mươi sáu phẩy ba mét vuông) đất thu hồi tại Điều 1 để làm nhà máy gạch Tuynel.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 20 tháng 6 năm 2058.

- Tiền thuê đất tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Hình thức thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.310