Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”
Ngày cập nhật 04/09/2019

Ngày 08 tháng 8 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1903 /QĐ-UBND về việc phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” do Tổ chức cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP) tài trợ với những nội dung sau:

 

1. Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

2. Nhà tài trợ: Tổ chức cứu trợ trẻ em không cha mẹ (ACWP).

3. Địa bàn thực hiện dự án: các huyện: Quảng Điền, Phú Vang, A Lưới, Nam Đông; thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án:

Hỗ trợ cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục và chăm sóc sức khỏe của các địa phương hưởng lợi thông qua triển khai các hoạt động dự án.

5. Các hoạt động chính của dự án:

- Tổ chức 04 đợt khám bệnh lưu động với số lượng khám khoảng 300-400 người dân/đợt; 01 đợt tiêm vắc-xin ngừa viêm gan B cho 300 em học sinh tiểu học; hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình cho 15 em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiếp tục cấp học bổng cho 70 em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hoạt động phổ cập tiểu học cho khoảng 260 em tại các phường/xã vùng dự án.

- Tiếp tục hỗ trợ chi phí duy trì số lượng đàn bò khoảng 43 con bò cái sinh sản đã tặng cho các em có hoàn cảnh khó khăn từ các năm trước và mua mới 20 con bò cái trao tặng cho các xã khó khăn.

6. Tổng vốn dự án: Tổng kinh phí tài trợ dưới hình thức viện trợ không hoàn lại là 31.710 USD (Ba mươi mốt nghìn bảy trăm mười đô la mỹ), tương đương 729.330.000 đồng (Bảy trăm hai mươi chín triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng chẵn), (tạm tính: 01 đô la Mỹ = 23.000 đồng Việt Nam).  

- Vốn đối ứng: không.

7. Thời gian thực hiện: 01 năm (từ 7/2019-7/2020).

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đơn vị tiếp nhận và thực hiện dự án: Sở Ngoại vụ tổ chức triển khai thực hiện dự án theo quy định.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.481
Truy câp hiện tại 3.797