Tìm kiếm thông tin
Thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng năm 2019
Ngày cập nhật 10/09/2019

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do không có số dư, cụ thể như sau:

 

1. Số lượng cần tuyển: 09 biên chế, trong đó:

- Giáo viên May: 01;

- Giáo viên Thú ý: 01;

- Nhân viên Bảo vệ: 07.         

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hình thức và nội dung tuyển dụng: theo Thông báo số 1457/TB-UBND ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà.

3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 10/9/2019 đến hết ngày 16/9/2019 trong giờ hành chính (trừ Thứ bảy và Chủ nhật).

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ thị xã Hương Trà, số 107 đường Cách mạng tháng Tám, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà. Số Điện thoại liên hệ: 0234.3567.695.

Thành phần hồ sơ được quy định tại Điểm 1 Mục V Kế hoạch tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Ban hành kèm theo Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND thị xã).

Trên đây là Thông báo kéo dài thời hạn nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo rộng rãi để các cá nhân có nhu cầu theo dõi, tham gia dự tuyển.

 

Nguyễn Văn Thắng - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.607
Truy câp hiện tại 50