Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiệnChương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019
Ngày cập nhật 08/05/2019

Ngày 04 tháng 5 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 (đã giao trong dự toán đầu năm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh) cho các đơn vị, địa phương với số tiền 13.100.000.000 đồng (Mười ba tỷ một trăm triệu đồng), trong đó:

 

- UBND huyện A Lưới:                                                                         5.542.022.000 đồng

- UBND huyện Nam Đông:                                                                       337.273.000 đồng

- UBND huyện Phong Điền:                                                                     183.077.000 đồng

- UBND thị xã Hương Trà:                                                                         34.279.000 đồng

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:                                            7.003.349.000 đồng

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 328