Tìm kiếm thông tin
Tặng Giấy khen cho 71 em học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018 - 2019
Ngày cập nhật 07/06/2019

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 71 em học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018 - 2019. Danh sách cụ thể:

 

1. Em Nguyễn Duẫn, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

2. Em Nguyễn Thị Thùy Như, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

3. Em Trần Thị Thu Uyên, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

4. Em Cao Thị Thu Hằng, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

5. Em Trương Thị Kim Ngọc, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

6. Em Hồ Văn An, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Bình Điền.

7. Em Trương Hồ Thị Thu Trang, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

8. Em Nguyễn Hồng Nhật, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

9. Em Nguyễn Bảo Ngọc, Học sinh Lớp 10, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

10. Em Trần Mậu Hoành, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

11. Em Nguyễn Việt Kha, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

12. Em Mai Đức Long, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Trà.

13. Em Nguyễn Văn Nhật Tiến, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

14. Em Phan Tường Minh, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Vinh.

15. Em Võ Văn Tiến, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Hương Vinh.

16. Em Nguyễn Thị Quỳnh Nhi, Học sinh Lớp 10, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

17. Em Phạm Thị Quỳnh Anh, Học sinh Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

18. Em Nguyễn Đăng Huy, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

19. Em Dương Xuân Ngọc Phong, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

20. Em Nguyễn Trọng Đạt, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

21. Em Nguyễn Đức Quân, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

22. Em Lê Nguyễn Diễm Quỳnh, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

23. Em Nguyễn Ngọc Hiển, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

24. Em Dương Thị Mai, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

25. Em Ngô Phi Hùng, Học sinh Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

26. Em Trần Viết Huy Khang, Học sinh Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

27. Em Nguyễn Trần Hoài Phương, Học sinh Lớp 11, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

28. Em Nguyễn Thị Hồng Ân, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

29. Em Trần Thị Mộng Mơ, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

30. Em Lê Thị Ngọc Nhi, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

31. Em Phan Thị Thanh Ngân, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

32. Em Nguyễn Thị Ngọc Hảo, Học sinh Lớp 12, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

33. Em Trần Thị Trà My, Học sinh Lớp 10, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

34. Em Nguyễn Thị Tuyết Mai, Học sinh Lớp 10, Trường Trung học phổ thông Đặng Huy Trứ.

35. Em Nguyễn Nguyên Đức Thông, Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

36. Em Lê Hà Ngọc Hiếu, Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

37. Em Trương Thị Như Ý, Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

38. Em Phạm Minh Trí, Học sinh lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

39. Em Lê Nguyễn Phúc Quân, Học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Hà Thế Hạnh.

40. Em Hoàng Thị Mỹ Ngọc, Học sinh Lớp 8, Trường Trung học cơ cở Hà Thế Hạnh.

41. Em Trần Thị Minh Châu, Học sinh Lớp 8, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng.

42. Em Châu Văn Hoàng, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Khoa Đăng.

43. Em Phạm Thị Vân Anh, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ.

44. Em Võ Đức Minh, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ.

45. Em Phan Minh Nhật, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Hồ Văn Tứ.

46. Em Lê Thị Bảo Trân, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh.

47. Em Trần Thị Mỹ Uyên, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh.

48. Em Đặng Hoàng Linh, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh.

49. Em Lê Nam, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Đặng Vinh.

50. Em Nguyễn Thị Thanh, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Lê Quang Tiến.

51. Em Cao Thị Thu Hiền, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng.

52. Em Nguyễn Thị Bảo Ngân, Học sinh Lớp 6, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng.

53. Em Nguyễn Hữu Trường, Học sinh Lớp 7, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng.

54. Em Nguyễn Thị Thanh Huyền, Học sinh Lớp 9, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Xuân Thưởng.

55. Em Hồ Nguyễn Hải Yến, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ.

56. Phạm Đình Khánh Ngọc, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ.

57. Em Hồ Ngọc Quỳnh Anh, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 2 Tứ Hạ.

58. Em Nguyễn Thanh Hoài Bão, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Tứ Hạ.

59. Em Trần Xuân Tuấn, Học sinh Lớp 3, Trường Tiểu học số 1 Hương Văn.

60. Em Hoàng Ái Nhi, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Hương Văn.

61. Em Mai Thanh Bình, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Hương Văn.

62. Em Nguyễn Thị Ái Thu, Học sinh Lớp 4, Trường Tiểu học số 2 Hương Văn.

63. Em Mai Quỳnh Chi, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 2 Hương Văn.

64. Em Hà Anh Thư, Học sinh Lớp 3, Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn.

65. Em Lương Viết Bảo Long, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học Thuận Hòa.

66. Em Nguyễn Thị Minh Phương, Học sinh Lớp 2, Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn.

67. Em Nguyễn Trần Bảo Ngọc, Học sinh Lớp 3, Trường Tiểu học Hương Vân.

68. Em Lê Văn Gia Lạc, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn.

69. Em Trương Thị Khánh An, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn.

70. Em Nguyễn Thị Hoàng Anh, Học sinh Lớp 5, Trường Tiểu học Thuận Hòa.

71. Lê Thị Hồng Thủy, Học sinh Lớp 7, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quang Bính.

 

Nguyễn Thị Lợi - Phòng Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.818.797
Truy câp hiện tại 4.808