Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc phân bổ kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
Ngày cập nhật 02/07/2019

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về việc trích ngân sách số tiền: 470.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi triệu đồng chẳn) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh, phân bổ cho phòng Quản lý đô thị để phụ vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã năm 2019.

Chi tiết hỗ trợ kinh phí đảm bảo TTATGT năm 2019 như sau:

 

STT

Nội dung công việc

Số tiền

 

Tổng cộng

470.000.000

 

Chi hoạt động thường xuyên

 

1

Kiểm tra giao thông đường thủy nội địa

20.000.000

2

Khảo sát các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT

20.000.000

3

Tổ chức lễ ra quân hưởng ứng năm ATGT

20.000.000

4

Tổ chức hội thi tuyên truyền ATGT toàn thị xã

60.000.000

5

Kinh phí tuyên truyền ATGT trên các trường học

80.000.000

6

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

30.000.000

7

Tổ chức tuyên truyền bằng tờ rơi, áp phích

20.000.000

8

Tổng kết công tác ATHT năm 2018+khen thưởng

30.000.000

9

Chi làm đêm thêm giời của Ban an toàn giao thông

100.000.000

10

Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc

20.000.000

11

Làm phóng sự tuyên truyền

10.000.000

12

Mua sắm trang thiết bị

20.000.000

13

Lập lại trật tự chiếm hành lang đường bộ

30.000.000

14

Chi khác

10.000.000

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 460