Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch tổ chức Liên hoan “Nghệ thuật Quần chúng” Hương Trà năm 2019
Ngày cập nhật 09/07/2019

Thực hiện Kế hoạch số 1616/KH-UBND, ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Trà về tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019). Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã ban hành Kế hoạch tổ chức “Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng” thị xã Hương Trà năm 2019, với nội dung cụ thể như sau:

 

1.Nội dung chủ đề: “Vọng mãi lời Bác dặn”

- Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu.

- Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh  hào hùng của dân tộc.

- Phản ánh thực tế phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng xã Nông thôn mới, phường Văn minh đô thị, gương người tốt việc tốt, nhân rộng gương điển hình, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

2. Hình thức và thể loại tham gia Liên hoan

2.1 Hình thức:  Chương trình biểu diễn của các đơn vị phải được dàn dựng theo một chủ đề xuyên suốt đảm bảo từ 03 thể loại trở lên, thời gian biểu diễn không quá 25 phút kể cả lời dẫn chương trình.

2.2 Thể loại tham gia: gồm 04 thể loại:

-  Hát đơn ca (hoặc hát dân ca).

-  Hát song ca (hoặc tam ca).

- Tốp ca (hoặc hát múa, hoạt cảnh).

-  Múa (sử dụng nhạc độc lập, không sử dụng nhạc có lời).

2.3 Điều kiện bắt buộc: Mỗi đơn vị tham gia biểu diễn trong đó có ít nhất 01 tiết mục hát về Bác; 01 tiết mục hát về quê hương Hương Trà.

3.Thời gian: Các đơn vị nộp danh sách đăng ký tham gia Liên hoan hạn cuối ngày 20/7/2019. Dự kiến liên hoan sẽ diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/8/2019.

4. Địa điểm: Căn cứ số lượng đăng ký của các đơn vị, Ban tổ chức sẽ có quyết định cụ thể địa điểm tổ chức Liên hoan.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 3.260