Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 75/KH-HĐNVQS về việc tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 10 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 74/KH-HĐNVQS về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 8 tháng 01năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 – 2025, nội dung kế hoạch như sau:  
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành  kế hoạch số 40/KH-UBND về việc hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2018 – 2025, nội dung kế hoạch như sau:  
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017, Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017  của UBND thị xã về đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn thị xã; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/10/2018 về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe và các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 và thực hiện nghiêm chủ đề của năm: “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, ngày 10/01/2019, UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về kiểm tra công vụ năm 2019 với mục đích, đối tượng và thời gian như sau:  
Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 14 đơn vị đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018, trong đó Hương Trà có 01 đơn vị, cụ thể: Nhân dân và cán bộ phường Hương Xuân  
Ngày 09 tháng 01 năm 2019, Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 01/QĐ-HĐSKCS về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm năm 2018. Cụ thể:
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc tặng công nhận danh hiệu thi đua năm 2018. Cụ thể:
Ngày 14/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 17/KH-UBND về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019. Theo kế hoạch, UBND thị xã đã giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện cho các cơ quan, đơn vị, chủ chăn nuôi như sau:
Trong những ngày qua, tình hình thời tiết đã có rét, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình khí hậu còn diễn biến phức tạp, không khí lạnh sẽ tăng cường và có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.816.051
Truy câp hiện tại 114