Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 02 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã đã Ban hành Công văn số 2619/UBND-NV về việc thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND  ngày 19/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sắp xếp, sáp nhập và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố.  
Ngày 24 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành kế hoạch số 2535/KH-UBND về việc thực hiện  tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019. Cụ thể như sau:  
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 985/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích đột xuất trong đấu tranh, phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Hương Trà. Danh sách cụ thể:  
Hội đồng tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019, thị xã Hương Trà thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện được tham gia phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (xét tuyển vòng 2) như sau:  
Ngày 18/9/2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 2482/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay- Chân - Miệng.  
Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Hương Trà giai đoạn 2011 - 2020. Danh sách như sau:  
Ngày 16 tháng 9 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới. Danh sách như sau:  
Ngày 11/9/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 299/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  
Ngày 13 tháng 9 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 52.850.000 đồng (Năm mươi hai triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng) từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình: Đường từ cầu An Lỗ - Tỉnh lộ 16 – đường tránh  phía Tây Huế, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.037
Truy câp hiện tại 1.285