Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 nhằm rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh nhằm xác định, lập danh sách, phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2020.  
I. TÌNH HÌNH:                               1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019: Cây lúa đến nay đã trổ được khoảng 1.900 ha (Hương An 200ha, Hương Chữ  320ha, Hương Phong 280ha, Hương Toàn 500ha, Hương Vinh 330 …), diện tích còn lại đang giai đoạn làm đòng. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Ngoài ra, diện tích lúa bị hạn do thiếu nước khoảng 30ha ở Hương Thọ. Cây lạc đang giai đoạn ra hoa đâm tia. Cây rau đã gieo, trồng được khoảng 110ha (Hương An: 60ha, Hương Chữ: 30ha, Hương Xuân: 15ha,…)  
Ngày 26 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1801 /QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các hợp tác xã và cán bộ trẻ được thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng  về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp năm 2019 (đợt 1).  
Ngày 31 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1837/QĐ-UBND về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 18 tập thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 04 tập thể và 03 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019. Danh sách như sau:  
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1818 /QĐ-UBND về việc trích ngân tỉnh số tiền 21.225.000.000 đồng (Hai mươi mốt tỷ, hai trăm hai mươi lăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của Trung ương (đã được bố trí trong dự toán đầu năm tại Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 08/12/2018 của UBND tỉnh), bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, thành phố Huế và thị xã Hương Trà để thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, trong đó:  
Ngày 01/8/2019, UBND thị xã ban hành Thông báo số 1999/TB-UBND về kết luận của đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc UBND phường Tứ Hạ về công tác đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia năm 2019 và các năm tiếp theo.  
Ngày 24 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 858.096.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám triệu, không trăm chín mươi sáu ngàn đồng) từ nguồn kết dư ngân sách thị xã phân bổ cho các cơ quan, đơn vị để mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác.  
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 772/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Võ Văn Hội.  
Căn cứ Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức để bố trí tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn thị xã Hương Trà như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.978.448
Truy câp hiện tại 444