Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Ngày 06/6/2019, UBND thị xã đã ban hành Thông báo số 1431/TB-UBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương tại Hội nghị triển khai Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2019. Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã như sau: 
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 519/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Lê Văn Hòa.  
Ngày 05 tháng 6 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 518/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với ông Nguyễn Văn Hoành.  
Ngày 27 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 476 /QĐ-UBND về việc trích ngân sách thị xã số tiền: 2.500 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh phân bổ cho UBND các phường, xã, Trường Mầm non Sơn Ca để thực hiện đầu tư, sửa chữa phục vụ kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Phụ lục chi tiết như sau:  
Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 479/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 71 em học sinh đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2018 - 2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà đã có Quyết định số 481/QĐ-UBND về việc tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019. Danh sách cụ thể:  
Ngày 04/06/2019, UBND thị xã Hương Trà đã ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bích, trú tại số 13 Châu Sơn, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.  
Ngày 30 tháng 5 năm 2019, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 493/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông (bà) có tên sau đây:  
I. TÌNH HÌNH: 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp: a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: Đến nay, cây lạc đã thu hoạch được 456ha/945,3ha (Hương Chữ 40ha, Hương Xuân 61ha, Hương Vân 145ha, Hương Văn 160ha), năng suất ước đạt 12,8 tạ/ha.  
I. TÌNH HÌNH: 1. Tình hình sản xuất nông nghiệp: a) Sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019: - Cây lúa đang giai đoạn chín - thu hoạch. Đến nay, đã thu hoạch được 93 ha/3.164 ha lúa đã gieo, cấy (Hương Chữ 2ha, Tứ Hạ 3ha, Hương Toàn 5 ha, Hương Văn 23 ha, Hương Phong 60 ha).  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 133