Tìm kiếm thông tin
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã xảy ra 40 ổ dịch Cúm gia cầm (CGC) tại 14 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày, buộc phải tiêu hủy trên 100.000 con gia cầm. Nguy cơ dịch CGC A/H5N1 và A/H5N6 tiếp tục lây lan và xảy ra trên phạm vi rộng là rất cao.  
1/ Diện tích sắn đã trồng: Đến nay toàn thị xã đã trồng khoảng 480ha/KH 612ha (báo cáo của các xã, phường), gồm: Hương Xuân 156ha, Hương Chữ 30ha, Hương Văn 135 ha, Hương Vân 54ha, Tứ Hạ 30ha và các đơn vị khác. Trong đó sắn trồng thuần 151ha, sắn xen lạc 329ha.  
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019; Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  
Để triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã thống nhất phân nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử, cụ thể như sau:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.189.845
Truy câp hiện tại 1.573