Tìm kiếm thông tin
Tin tức, sự kiện >> Đảng, đoàn thể
Trong hai ngày 5 và 6/5/2019, UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Trà đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Nam Tiến - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế về dự Đại hội.  
Thiết thực thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 44 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019) và hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thị xã Hương Trà lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong 02 ngày 27 - 28/4/2019, Thị Đoàn Hương Trà, Chi đoàn cơ sở Phòng PX01 – Đoàn Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế phối hơp tổ chức chương trình giao lưu “Chúng tôi là tân binh” năm 2019.  
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong” và Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, đó chính là sự khẳng định vai trò hết sức to lớn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Từ khi thành lập cho đến nay, tổ chức Mặt trận đã không ngừng lớn mạnh, đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam mà nhất là đóng góp vào trang sử hào hùng của dân tộc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới hiện nay của đất nước, vị trí, vai trò của Mặt trận càng quan trọng hơn, đó là vận động nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - của dân, do dân và vì dân, trong sạch, vững mạnh.  
Sáng ngày 11/4/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức họp các đồng chí cán bộ chính sách và cán bộ tuyên giáo các xã, phường để triển khai Thu thập Thông tin Mẹ Việt Nam anh hùng chuẩn bị cho việc viết tập sách Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Tỉnh Thừa Thiên Huế tập 5.  
Chiều ngày 16/4/2019, Tại hội trường UBND phường Hương Hồ, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hội cơ sở” và truyền thông “Kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ và trẻ em”.  
Từ ngày 8/4 đến ngày 9/4/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Hội LHPN thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2019. Với số lượng gần 100 học viên là Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN các xã, phường; chỉ hội trưởng của các TDP trên địa bàn thị xã Hương Trà.  
Ngày 12/4/2019, Thị ủy Hương Trà tổ chức hội nghị lần thứ 16 khóa XIII- Mở rộng để sơ kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Chương trình hành động 03 của Thị ủy thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương; Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị và quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết khác của Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương.  
Ngày 11/4/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức phiên họp giải trình về việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn thị xã giai đoạn 2016-2020”. Phiên họp do đồng chí Trần Duy Tuyến -TUV-Bí thư Thị ủy-Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì.  
Chiều ngày 01/4/2019, tại phường Hương Chữ Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức trực báo cụm Hương An- Hương Chữ, Công an, Quân sự, Trường THPT Hương Trà quý I/2019.  
Trong thời gian 02 ngày 06 - 07/4/2019, Câu lạc bộ Thanh niên Hương Trà phối hợp với Đội Công tác xã hội – Trường Đại học Nông lâm Huế và Đoàn phường Hương Chữ đã tổ chức thành công chương trình “Kết nối tình nguyện” và ra quân hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh năm 2019 với sự tham gia đông đảo của gần 200 bạn ĐVTN, Hội viên, Đội viên các CLB/Đội/Nhóm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.895.943
Truy câp hiện tại 190