Tìm kiếm thông tin
Tin tức, sự kiện >> Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 20/9/2019, Văn phòng Thị ủy Hương Trà phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  
Sáng 23/9/2019, Hội Nông dân thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2019 cho đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành các Hội cơ sở, chi, tổ hội.  
Sáng ngày 27/9/2019, Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) theo Chương trình làm việc năm 2019 để: Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về “Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020”; Sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 10-CTHĐ/TU, ngày 22/10/2014 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bàn và thông qua Đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XIV và triển khai một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phụ trách Đảng bộ thị xã chủ trì Hội nghị.   
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; hằng năm, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành chương trình và tiến hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng có nhiều chuyển biến cả về nhận thức và hành động, nhất là trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Ý thức chấp hành kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức đảng và đảng viên đã được nâng lên; nhất là vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.  
Chiều ngày 10/9/2019, Ban Thường vụ Thị Đoàn Hương Trà tổ chức chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “vì đàn em thân yêu” cho Đoàn xã Hồng Tiến với sự tham gia của lãnh đạo địa phương, các đồng chí đại diện các ban, ngành đoàn thể xã Hồng Tiến.  
Chiều ngày 29/8, Hội Nông dân thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2014 – 2019.  Hơn 80 đại biểu đại diện cho trên 6.500 hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi toàn thị xã về dự.  
Vào lúc 8 giờ ngày 29/8/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019 cho 32 đảng viên gồm: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 04 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 02 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 01 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 08 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 05 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 01 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 11 đồng chí.  
Vừa qua, Ban Thường vụ Thị Đoàn Hương Trà, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà tổ chức chức lễ khánh thành và bàn giao công trình thanh niên “Sân bóng đá mini” cho trường Tiểu học & THCS Lê Quang Bính với sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện Ban Giám hiệu trường Tiểu học & THCS Lê Quang Bính.  
Sáng ngày 02/8/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy kết hợp với Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2019.  
Sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà nhiệm kỳ 2015-2020, Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quy chế làm việc và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp mình trên cơ sở Điều lệ Đảng và các quy chế, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và quy chế làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị. Gần 5 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã đạt được một số kết quả trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đó là:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.095.134
Truy câp hiện tại 1.303