Tìm kiếm thông tin
Kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa và Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2019)
Ngày cập nhật 04/09/2019

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, nội dung nghị quyết xác định: "Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững của đất nước". Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ của ngành văn hóa và thông tin ngày càng có nhiều khó khăn và thử thách mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải có tâm quyết với nhiệm vụ được giao; thường xuyên rèn luyện, nâng cao tinh thần đạo đức cách mạng, nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Thiết thực kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa và thông tin, tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa và thông tin thị xã Hương Trà sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tăng cường quản lý Nhà nước trên các hoạt động văn hoá, thông tin, đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, năng động, sáng tạo trong việc tuyên truyền cổ động đến các tầng lớp nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời chọn lọc, tiếp thu những giá trị văn hóa chọn lọc góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Từ ngày thành lập đến nay, ngành Văn hóa và Thông tin thị xã đã nhanh chóng trở thành lực lượng chủ lực giương cao ngọn cờ cách mạng trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, đoàn kết, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, không ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cụ thể đến nay trên địa bàn thị xã có 02 xã đạt văn hóa nông thôn mới, 100% làng thôn, tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa, các  làng thôn, tổ dân phố đều có điểm sinh hoạt cộng đồng; tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 91,64%. Bên cạnh đó, Ngành Văn hóa và Thông tin thị xã cũng tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ nhân dân: đặc biệt năm 2019, một chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đã thành công rực rỡ; đêm thơ Nguyên tiêu với chủ đề Xuân quê hương đã để lại ấn tượng trong lòng khán giã, chương trình văn nghệ phục vụ nhân dân tại Bình Thành và Hồng Tiến hấp dẫn, thu hút hàng ngàn lượt người xem. Với chủ đề: “Vọng mãi lời Bác dặn”, Chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của hơn 300 ca sĩ, diễn viên không chuyên của 13 đội nghệ thuật quần chúng đến từ 09 xã, phường và 4 cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã đêm đến liên hoan 46 tiết mục đặc sắc, phong phú Ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, Ca ngợi truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; xây dựng và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, phong trào thể dục thể thao tại cơ sở, tổ chức thành công giải các giải Bi sắt, giải Việt dã, giải đua ghe chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng Hương Trà (24/3/1975 – 24/3/2019); tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và giải bơi học sinh tiểu học và THCS trên địa bàn; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước nhân dịp các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bằng nhiều hình thức; tổ chức kiểm tra các dịch vụ văn hóa, internet, in ấn, xuất bản, bưu chính, chuyển phát trên địa bàn nhằm chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh vi phạm, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định của Nhà nước,....

Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, ngành Văn hóa và thông tin thị xã nhiều năm liền được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa thiên Huế tặng Bằng khen, UBND thị xã khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức và triển khai nhiệm vụ.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.186
Truy câp hiện tại 3.720