Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 25/05/2021

Thực hiện Chỉ thị số 02 - CT/TU, ngày 26/10/2020 của Ban Thường vụ Thị uỷ về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cơ sở và Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã Hương Trà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch số 258/KH - BTV, ngày 19/10/2020 của BTV Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế về hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, BTV Hội LHPN thị xã Hương Trà đã ban hành kế hoạch số 53/KH-BTV, ngày 12/11/2020 về hướng dẫn Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 -2026; kế hoạch số 53a/KH-BTV ngày 14/11/2020 về chỉ đạo điểm Đại hội đại biểu phụ nữ xã Hương Phong nhiệm kỳ 2021 - 2026; kế hoạch hướng dẫn về công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công văn số 63 CV/BTV, ngày 10/3/2021 về thời gian duyệt nội dung và nhân sự, thời gian tổ chức Đại hội. Trên cơ sở đó, phân công các đồng chí Ủy viên BTV, BCH phụ trách trực tiếp chỉ đạo theo dõi địa bàn để Đại Hội cấp cơ sở thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.  

 

Từ ngày 19/3/2021 đến ngày 7/5/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hương Trà đã chỉ đạo 16/16 đơn vị tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự Đại hội có 1.323 đại biểu là hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 18.663 hội viên. Hội LHPN xã Hương Phong là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm vào ngày 18,19/3/2021, đơn vị Hương Chữ là đơn vị tổ chức cuối cùng vào ngày 7/5/2021. Đa số các đơn vị tổ chức Đại hội thời gian 01 ngày, trong đó 01 buổi trù bị và 01 buổi Đại hội chính thức. Tiến độ tổ chức Đại hội cấp cơ sở được hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch đề ra (17/5/2021).

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu 178 chị tham gia BCH, trong đó có 127 chị tái cử, chiếm tỷ lệ 71,35%; có 51 chị mới, chiếm tỷ lệ 28,65% . Hội nghị BCH phiên thứ nhất đã bầu 47 chị tham gia Ban Thường vụ,  trong đó có 34 chị tái cử, chiếm tỷ lệ 72,34%; có 13 chị mới, chiếm tỷ lệ 27,66%; có 01/15 đơn vị giảm số lượng BTV: Bình Thành. Qua Đại hội đã thay mới 02 Chủ tịch (Hương Chữ và Bình Thành), 04 Phó Chủ tịch (Hương Chữ, Bình Thành, Hương Văn và Tứ Hạ), 01 đơn vị giảm 01 phó (Bình Tiến, đơn vị vừa mới sáp nhập từ Bình Điền và Hồng Tiến). Căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng BCH nhiệm kỳ 2021-2026, có 08/15 đơn vị đã thực hiện có giảm 5% so với nhiệm kỳ trước (Tứ Hạ, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Vinh, Hải Dương, Hương Bình, Bình Thành). Riêng đơn vị Hội phụ nữ Công an thị xã tổ chức Đại hội phụ nữ, bầu trực tiếp chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, không có Ban Thường vụ.

Đại hội đã bầu 132 đại biểu chính thức và 16 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhìn chung công tác nhân sự được bầu tại Đại hội phụ nữ cấp cơ sở đảm bảo đủ số lượng cơ cấu như dự kiến, bầu đúng quy định theo hướng dẫn của Hội LHPN cấp trên về quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam kèm theo Quyết định số 5024/QĐ-ĐCT ngày 18/9/2020 và được đại biểu dự Đại hội tín nhiệm cao. 100% đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức bầu bằng biểu quyết giơ tay (giơ thẻ). Bầu tròn, không có số dư, bầu 01 lần cho cả danh sách.

 Đại hội đại biểu phụ nữ của các xã, phường lần này thật sự có ý nghĩa. Đây là Đại hội đánh dấu sự chuyển biến, vươn lên của tổ chức Hội. 16/16 đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp tục hưởng ứng phát đông phong trào ngày chủ nhật xanh, 60 phút sạch nhà đẹp ngõ ở địa phương mình. Phát động và hoàn thành thực hiện công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 202-2026 như: cùng với Hội LHPN thị xã thực hiện công trình điện chiếu sáng tại thôn Tam Hiệp xã Bình Thành và TDP Thượng Khê phường Hương Xuân; cắm hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, bàn giao các nhà vệ sinh cho phụ nữ nghèo, đặt bi để đựng các lọ vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, trồng và chăm sóc hoa trước khuôn viên cơ quan, đường làng, ngõ xóm; công trình vườn rau cho bé…

 100% Hội cơ sở xã/phường được HĐND cùng cấp phê duyệt kinh phí thực hiện. Tổng kinh phí được cấp là 253.490.000 đồng, giao động từ 10 - 24 triệu đồng. Đơn vị cao nhất (Hương Toàn) 24 triệu đồng, thấp nhất 10 triệu (Hải Dương). Riêng Hội phụ nữ Công An thị xã cơ quan cấp là 3 triệu đồng.

Năm năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo của các Đảng bộ, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thị xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua, say mê học tập, cần cù, năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Phong trào phụ nữ có nhiều đổi mới, vừa bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ địa phương, vừa đáp ứng tối đa nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ với những hình thức đa dạng. Các phong trào thi đua trong phụ nữ tiếp tục được duy trì, phát triển cả chiều rộng, có chiều sâu, gắn với đẩy mạnh việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa “ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” đã thu hút được đông đảo phụ nữ hưởng ứng và đạt kết quả thiết thực; thông qua các phong trào này, cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước khác của địa phương phụ nữ Hương Trà đã thể hiện nổi bật vai trò, vị trí của mình trong đời sống xã hội, trong nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ, bình đẳng của phụ nữ, làm tốt thiên chức của người mẹ, người vợ, người phụ nữ trong gia đình, tích cực xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng. Hoạt động của Hội LHPN các xã, phường có nhiều chuyển biến mới. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới theo tinh thần hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả. Hệ thống tổ chức hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát triển, 15/16 xã, phường đạt danh hiệu đơn vị Hội vững mạnh. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ hội được nâng cao thêm một bước. Hội đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng, tham gia các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội…góp phần thực hiện tốt cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ”...Vị trí của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, là địa chỉ, chỗ dựa tin cậy của đông đảo phụ nữ.

Nhìn chung, báo cáo của các đơn vị đã nêu bật được những kết quả đạt được, nhìn nhận rõ những hạn chế, nguyên nhân đạt được, hạn chế và đưa ra những bài học kinh nghiệm phù hợp với từng đơn vị, địa phương; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện, đồng thời đề ra phong trào 02 thi đua: phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và phong trào “xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”,  tiếp tục thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; đưa ra những giải pháp thực hiện có tính khả thi, sát hợp với điều kiện và đặc thù của từng đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội LHPN các xã, phường vẫn còn bộc lộ một số hạn chế đó là: Việc vận dụng, cụ thể hóa nội dung thi đua và cuộc vận động cho phù hợp với đặc thù của từng đối tượng chưa rõ nên chất lượng, hiệu quả đạt được chưa cao. Tính chủ động trong tham mưu, đề xuất và khả năng giám sát của cán bộ Hội còn hạn chế nên chưa thật sự thể hiện được vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ - trẻ em, nhất là trong lĩnh vực giám sát chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” đối với Hội cơ sở vẫn còn túng túng, hiệu quả chưa cao; Một số xã, phường chưa hoàn thành từ 2 đến 4 chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đại biểu xã, phường đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

Để phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được kết quả tốt hơn Hội LHPN thị xã Hương Trà đã tập trung định hướng một số nội dung cơ bản đó là:

Tiếp tục duy trì, phát động và nâng cao chất lượng cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; Thực hiện 02 phong trào thi đua: phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam” và phong trào “xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”; 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới;. Đối với từng phong trào, cần có kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm của địa phương, thể hiện rõ các chỉ tiêu cần đạt được, các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện. Định kỳ đánh giá kết quả; tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, khu dân cư. Toàn bộ nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của hội phải gắn chặt, cụ thể hoá gắn kết với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham gia có hiệu quả vào Chương trình xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức triển khai cho phụ nữ học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội phụ nữ các cấp rộng khắp đến tận chi/tổ hội. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các giải pháp thực hiện có hiệu quả đối với công tác phụ nữ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân cùng góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở.

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện, động viên, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống. Quan tâm hỗ trợ vốn, dạy nghề, giới thiệu việc làm, tổ chức sản xuất cho các đối tượng phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chủ động tham gia hiệu quả vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương. Khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, nhất là đối với phụ nữ khởi sự doanh nghiệp; phát huy vai trò và sự đóng góp của nữ doanh nghiệp cho hoạt động hội và phong trào phụ nữ.

Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Tăng cường giám sát thực hiện các chính sách an sinh xã hội liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Mở rộng hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ phù hợp với từng đối tượng. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với phụ nữ.

Phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong xây dựng gia đình, tăng số lượng các gia đình đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch. Để phụ nữ phát huy vai trò đặc biệt quan trọng trong giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ  cần tập trung triển khai tốt đề án “Tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”. Động viên phụ nữ tích cực hưởng ứng phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách, phong trào vì người nghèo...Tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự gương mẫu đi đầu của phụ nữ trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gìn giữ môi trường xanh, sạch, đẹp, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Đa dạng các loại hình tập hợp phụ nữ, quan tâm phát triển hội viên nữ thanh niên, phụ nữ tôn giáo, phụ nữ cao tuổi. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất chính trị, phương pháp vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ hội. Tích cực tham mưu giới thiệu cán bộ nữ cho Đảng. Chăm lo bồi dưỡng cán bộ hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng chắc chắn rằng phong trào phụ nữ và tổ chức Hội LHPN các xã, phường sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, vững chắc trong nhiệm kỳ mới, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tô đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Hương Trà yêu nước, trung hậu, đảm đang, đoàn kết, đổi mới, năng động và sáng tạo.

 

Trần Thị Hồng - HLHPN
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.610.469
Truy câp hiện tại 123