Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng Hội Y học Việt Nam giám sát phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/06/2022

Sáng ngày 22/6/2022, Tổng Hội Y học Viết Nam, Hội Y học tỉnh Thừa Thiên Huế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức giám sát phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá tại Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà.

Dịp này, Đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện hoạt động PCTH thuốc lá tại cơ quan như việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá cũng như phân công nhiệm vụ các thành viên;  Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá; Bảng quy định không hút thuốc lá trong khuôn viên cơ quan, đơn vị; Việc  tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, ký cam kết và đôn đốc mọi người tại đơn vị thực hiện đúng theo Luật PCTH thuốc lá quy định; Treo biển cấm hút thuốc tại các địa điểm cấm hút thuốc trong cơ quan, đơn vị.

Qua quá trình kiểm tra, giám sát, đoàn đã đánh giá cao công tác phòng chống tác hại thuốc lá như đơn vị đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc không hút thuốc tại đơn vị, treo biển cấm hút thuốc lá và không có tình trạng hút thuốc lá tại khuôn viên bệnh viện. Bên cạnh đó hàng năm, Trung tâm Y tế thị xã Hương Trà đã tổ chức cho từng viên chức ký cam kết không hút thuốc lá, tập thể các khoa phòng ký cam kết ngay từ hội nghị cán bộ viên chức đầu năm. Nội dung hút thuốc lá cũng đưa vào quy chế thi đua khen thưởng cuối năm. Ngoài ra đơn vị cũng tổ chức truyền truyền cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân hiểu được tác hại thuốc lá đối với bệnh tật và hút thuốc chủ động và thụ động gây hại đến sức khỏe của con người thông qua sinh hoạt chuyên môn người bệnh.

Bên cạnh thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá tại đơn vị, đoàn đã đề nghị thời gian tới đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyên truyền PCTH thuốc lá, đồng thời tăng cường thêm các biển cấm hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.

Hoàng Tăng Phái - TTYT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.157.996
Truy câp hiện tại 124