Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2025
Ngày cập nhật 28/06/2022

Chiều ngày 24/6/2022 tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà, Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGDĐT) đã tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đến dự Đại hội có Ông Đỗ Ngọc An, Thị ủy viên, Phó Bí thư đảng Ủy Cơ quan Chính quyền, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ cùng quần chúng trong cơ quan.

Tại Đại hội Chi ủy của chi bộ đã nêu những ưu điểm trong nhiệm kỳ vừa qua về lĩnh vực giáo trên địa bàn thị xã, đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

- Công tác huy động và duy trì số lượng đạt kế hoạch đề ra. Mạng lưới trường lớp tiếp tục phát triển theo qui hoạch; số lượng lớp, học sinh học 2 buổi/ngày ở bậc tiểu học đạt cao. Tiếp tục giữ vững và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

- Thực hiện có hiệu quả đổi mới chương trình GDPT 2018 và thay SGK đối với lớp 1, 2, 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được nâng lên, tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn cao.

- Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai sâu rộng trong cán bộ, viên chức cơ quan. Với thành tích nổi bật cơ quan Phòng GD&ĐT được UBND tỉnh công nhận tập thể LĐXS; có 11 cá nhân được công nhận LĐTT trong đó có 02 cá nhân được công nhận CSTĐCS, 02 cá nhân công nhận CSTĐ cấp tỉnh.

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả mà chi bộ đã thực hiện được, trong nhiệm kỳ qua sự lãnh đạo của Chi ủy chi bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Chỉ đạo hoạt động kết hợp giữa Phòng GD&ĐT thị xã với các cơ quan, ban, ngành cấp thị xã và các địa phương (phường, xã) để đầu tư ngân sách xây dựng cơ sở vật chất cho lộ trình xây dựng trường học đạt CQG vẫn còn hạn chế. Số trường học đạt CQG chưa đều ở các ngành học, bậc học; số trường, lớp, học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp THCS còn thấp.

- Kết quả việc lãnh đạo công tác tuyên truyền về chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực thực hiện Pháp lệnh dân số vẫn chưa cao.

Nêu những nguyên nhân của tồn tại, hạn chế đó là năng lực điều hành, khả năng tham mưu của một số đảng viên vẫn còn hạn chế dẫn đến hiệu quả việc lãnh, chỉ đạo cán bộ quản lý các trường học thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động giáo dục chưa cao.

Bài học kinh nghiệm  Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Phát huy sức mạnh tập thể, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực. Mỗi cá nhân trong chi bộ phải đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ và nghiêm túc trong thực hiện phê bình và tự phê bình. Dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm trên cơ sở tự trang bị khá đầy đủ về mặt lý luận và thực tiễn. Đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện phải có tư duy rộng và sâu. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chủ động trong thực hiện quy hoạch nguồn, bồi dưỡng lực lượng đảng viên, giáo viên có trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ làm lực lượng kế thừa cho ngành giáo dục khi có yêu cầu.

Phương hướng, nhiệm vụ của niệm kỳ 2022-2025 như sau:

Mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng để chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, đảng viên, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố, ổn định, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn thị xã; giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh.

Chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, đảng viên và viên chức cơ quan Phòng GDĐT được học tập, quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Đảng các cấp; chấp hành, thực hiện đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước;

- 100% các trường đủ điều kiện được đánh giá ngoài đạt tiêu chuẩn KĐCLGD từ cấp độ 1 trở lên, trong đó tỷ lệ đạt cấp độ 2 từ 80% - 90%, đạt cấp độ 3 từ 5% - 8%;

- 89,5% trường được đánh giá ngoài để công nhận đạt CQG mức độ 1, 2 theo quy định;

- 100% công chức, viên chức được quản lý bằng hồ sơ số với định danh thống nhất và kết nối liên thông với hệ thống toàn quốc;

- 100% hoạt động quản lý nhà nước từ PGD đến các cơ sở giáo dục trực thuộc được vận hành chủ yếu dựa trên dữ liệu và công nghệ số, mọi quy trình xử lý đều được thực hiện trên môi trường mạng và sử dụng văn bản điện tử có ký số (trừ hoạt động thuộc phạm vi bí mật nhà nước)

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4;

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%;

- Trong nhiệm kì, có từ 1 đến 2 đảng viên đảng viên đăng kí học Thạc sỹ;

- Hằng năm, 100% đảng viên trong chi bộ được công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trong đó có ít nhất 01 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

- Vào cuối mỗi năm học, 100% công chức cơ quan Phòng GDĐT đều đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên và trong nhiệm kì có 01 người được công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Về tập thể: Cơ quan Phòng GDĐT giữ vững danh hiệu Tập thể LĐXS;

- 100% gia đình cán bộ, đảng viên và viên chức đạt chuẩn Gia đình văn hóa.

Đại hội được nghe đồng chí Đỗ Ngọc An, Thị ủy viên, Phó Bí thư đảng Ủy Cơ quan Chính quyền đã chỉ đạo thêm một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại Hội đã bầu Ban chấp hành Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2022 – 2025

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, tập trung trí tuệ, làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm tục, trách nhiệm, khoa học và đổi mới, đại hội đã thành công tốt đẹp, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội đã đề ra tại  Đại hội Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Hải Sơn - Phòng GD-ĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 11.694