Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả qua 2 năm trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54/NQ/BCT của Bộ Chính trị tại thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 28/06/2022

Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị là nội dung cơ bản nhất để thực hiện việc phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế với cách tiếp cận thực tế, biện chứng để hướng đến xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng “Văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh”. Hương Trà là vùng đô thị động lực của tỉnh, mục tiêu của thị xã trong giai đoạn tới để thực hiện Nghị quyết 54/NQ/TW là xây dựng Thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng đô thị “ di sản” Thừa Thiên Huế. Qua 2 năm thực hiện trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình đại dịch Covid-19, cùng với các đợt thiên tai bão lụt xảy ra liên tiếp, đồng thời thực hiện Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện, có hiệu lực từ ngày 01/7/2021; trong đó, điều chỉnh toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 đơn vị hành chính cấp xã, của thị xã Hương Trà sáp nhập vào thành phố Huế đã ảnh hưởng trực tiếp quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Nhưng với quyết tâm phấn đấu, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Hương Trà đã đạt được những thành tựu to lớn trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2021 đạt kết quả tích cực

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9,7%/năm, Quy mô kinh tế tăng từ 5.100 tỷ đồng (năm 2020) lên 6.139 tỷ đồng (năm 2021), gấp 1,2 lần. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 44 triệu đồng/người, gấp 1,10 lần so với năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 2020-2021 đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân là 12%/năm; thu ngân sách năm 2021 đạt 442,4 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 303 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay. Xuất khẩu bình quân đạt 15 triệu USD/năm.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,32%; trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn thị xã có 26/38 trường, đạt tỷ lệ 68,4% tổng số trường; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 55,4%; tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 99,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo >70%.

Thực hiện các nhiệm vụ theo hướng đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển

Cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế gắn với tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất nhằm tăng nhanh giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Thực hiện điều chỉnh phân bố không gian các ngành lĩnh vực phù hợp yêu cầu tái cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng khai thác, tận dụng tiềm năng, thế mạnh và lợi thế so sánh của địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế thị xã theo hướng “Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp”; trong đó công nghiệp - xây dựng sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Tốc độ tăng trưởng GTSX các ngành kinh tế giai đoạn 2020-2021, tăng bình quân 9,7%/năm. Trong lĩnh vực công nghiệp việc đưa vào hoạt động dự án sản xuất bê tông dự ứng lực của Công ty HTC tại cụm công nghiệp Tứ Hạ, dự án sản xuất mũ xuất khẩu của Công ty Jonh Well tại Khu công nghiệp Tứ Hạ,…. Thu hút được Dự án sản xuất máy biến dòng với tổng số vốn đăng ký 7,5 triệu USD  và nhiều dự án vào khu công nghiệp Tứ Hạ. Thành lập và đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Thành (quy mô 32ha); cụm công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 3 (mở rộng thêm 17,7ha) và các cụm công nghiệp Hương Xuân - Hương Văn…

Trong lĩnh vực dịch vụ đạt nhiều kết quả tích cực, trong giai đoạn 2020-2021, đã có hơn 610 hộ kinh doanh đăng ký hoạt động mới; Nhiều dự án trọng điểm về phát triển dịch vụ đang được triển khai thực hiện như: khu trung tâm Thương mại Tứ Hạ, dự án khu dân cư đô thị Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư Tây Nam Tứ Hạ, đầu tư xây dựng chợ Tứ Hạ, Bình Điền, khu dân cư Tây Nam Tứ Hạ và nhiều dự án khác…đây hứa hẹn là những dự án tạo đà tăng trưởng cho ngành dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đã đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp nông thôn toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đã phát triển được một số mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, công nghệ cao như: Đông trùng hạ thảo ở Hương Bình, mở rộng các vùng trồng rau sạch tại Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Văn, phát triển trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại Bình Tiến, Bình Thành… Xây dựng Đề án tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi An toàn sinh học và theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đã tăng cường công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng, hiện nay diện tích tham gia trồng rừng gỗ lớn theo chứng chỉ rừng bền vững (FSC) đạt khoảng 936,6 ha. Phong trào Ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được hưởng ứng tích cực, mạnh mẽ sâu rộng.

 Đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành đô thị di sản quốc gia

Tham gia tích cực lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trong đó chú trọng tích hợp các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực vào trong quy hoạch tỉnh; phấn đấu trong năm 2022 hoàn thành các quy hoạch như: quy khoạch phân khu trung tâm thị xã; quy hoạch phân khu các phường Hương Vân, Hương Xuân; quy hoạch phân khu Hương Chữ, Hương Văn, quy hoạch phân khu khu vực Hương Toàn nhằm nâng cao tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn thị xã góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

 Phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh, bảo đảm sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên:

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo hướng hiện đại, tập trung phát triển hệ thống kết cấu trọng yếu. Đã tập trung phối hợp với các đơn vị Trung ương, Tỉnh thực hiện các dự án như: đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường dây điện 500KV…quản lý tốt các công trình xây dựng, trong đó ưu tiên công trình phát triển đô thị, phát triển dịch vụ - du lịch, tăng cường cơ sở vật chất trường học…Thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đọan 2021-2025, thị xã đã ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, mang tính điểm nhấn nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị Hương Trà như: Đường ven sông Bồ (Tứ Hạ - Hương Toàn), đường Hà Công – Hương Chữ; Quảng trường và nhà văn hoá trung tâm thị xã, Chỉnh trang tuyến quốc lộ 1A từ (Hương Văn - Hương Chữ), Chợ đầu mối Bình Điền, các tuyến đường giao thông nội thị kết nối với QL1A, điện chiếu đường phía Tây thành phố Huê, điện chiếu sáng trung tâm các phường, xã…Thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong thực hiện đầu tư kích cầu bê tông giao thông ngõ, xóm trên địa bàn thị xã, trong giai đoạn 2020-2021 đã hỗ trợ kinh phí 24,536 tỷ đồng để xây dựng hơn 55,79 km đường giao thông ngõ xóm.

Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế

Trong giai đoạn 2020-2021, thị xã đã tập trung đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; cung cấp thông tin, hướng dẫn các nhà đầu tư thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư như: Trung tâm thương mại dịch vụ tại Tứ Hạ; Khu dân cư đô thị Tứ Hạ - Hương Văn, khu dân cư phía Tây Nam Quốc lộ 1A, phường Tứ Hạ, dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bình Thành... Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án như: Xây dựng trạm nghiền đá, cát nhân tạo; Xây dựng các công trình phụ trợ của mỏ đá, trạm nghiền đá và sàn cát nhân tạo; Trang trại Nông nghiệp sạch, Nông nghiệp tuần hoàn công nghệ cao ở Hương Vân; Khu phức hợp sản xuất dược - Công ty Hera tại Hương Xuân, dự án xây dựng Siêu thị GO và dự án Logistic tại Hương Văn; dự án Dệt may, dự án Bệnh viện đa khoa Vạn Đức tại Tứ Hạ, Dự án đầu tư Khu dịch vụ du lịch Khe Đầy, xã Bình Thành; Dự án xây dựng sân bóng đá mi ni, bể bơi, khu thương mại dịch vụ ở xã Bình Tiến; Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng chợ Tứ Hạ, xây dựng mới chợ Hương Toàn theo hình thức xã hội hóa. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2021, đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; thực hiện chương trình chuyển đổi số góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế thành trung tâm văn hóa, du lịch, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của cả nước

 Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở các cấp học. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư. Đến nay, trên địa bàn thị xã có 26/38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 68,4%. Đã tăng cường công tác đảm bảo y tế, triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến về chẩn đoán và điều trị chuyên sâu nhằm nâng cao chất lượng trong khám và chữa bệnh cho bà con nhân dân; trên địa bàn thị xã có 9/9 phường, xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về Y tế,  tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đến cuối năm 2021 đạt 96%. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai một cách chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19, không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn thị xã.

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Đề án xây dựng“Phường văn minh đô thị”, “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” . Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được ưu tiên đầu tư xây dựng, chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công Quảng trường, Nhà văn hoá Trung tâm thị xã, Nhà văn hoá các phường Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Vân... Hệ thống di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng, di tích lưu và các danh lam thắng cảnh...được giữ gìn, tôn tạo, phát huy giá trị. Công tác lập hồ sơ khoa học công nhận di tích cấp tỉnh được quan tâm.

Đã tập đẩy mạnh phát triển thông tin và truyền thông, trong đó chú trọng công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. Tập trung phát triển công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, tính hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành. Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để phục vụ chính quyền điện tử; thực hiện quy chế chia sẻ thông tin qua hệ thống mạng giữa các cơ quan. Thực hiện đồng bộ việc luân chuyển các văn bản trên môi trường mạng; ứng dụng chứng thực số, chữ ký số để thực hiện các giao dịch. Thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, trong năm 2021 Hương trà là đơn vị dẫn đầu khối huyện, thị về xếp hạng CCHC.

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Công tác quốc phòng, an ninh được chú trọng. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và xã hội, huy động các nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Thị xã đã quan tâm bố trí nguồn lực để đẩu tư các công trình phục vụ công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn như: Nâng cấp, sửa chữa khu hậu cứ, hầm hào; Đường vào khu hậu cứ Ban chỉ huy quân sự thị xã…để kịp thời phục vụ công tác diễn tập khu vực phòng thủ thị xã.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng công an trong xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; không để xảy ra bất ngờ, phát sinh “điểm nóng”.

 Hai năm, là thời gian không phải là dài, mới bước đầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết; những thành tựu đạt được về phát triển Kinh tế- xã hội, Quốc phòng- an ninh và định hướng những mục tiêu phát triển, có thể thấy rằng Hương Trà đã đi đúng hướng trong xác định chiến lược phát triển, kiên trì, liên tục trong chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 54- NQ/TW về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Kết hợp hài hòa giữa phát triển với bảo tồn, phát triển với bền vững, bảo vệ môi trường chắc chắn thị xã Hương Trà sẽ hoàn thành những mục tiêu như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV đã đề ra là Huy động mọi nguồn lực xây dựng thị xã Hương trà phát triển nhanh và bền vững, gắn với xây dựng đô thị “ Di sản”  Thừa Thiên Huế ./.

 

Trần Ngọc Huyến - Chánh Văn phòng HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.283.789
Truy câp hiện tại 2.398