Tìm kiếm thông tin
Hương Trà khai giảng lớp trung cấp Lý luận Chính trị - Hành Chính
Ngày cập nhật 04/03/2019

Sáng ngày 22/2/2019, Thị ủy Hương Trà phối hợp với Trường chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Lễ khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ bán tập trung, niên khóa 2019-2020.

 

Tham gia lớp học gồm có 80 học viên, đây là những cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ quy hoạch lãnh đạo quản lý của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ thị xã Hương Trà. Trong khóa học này, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, chính sách của của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trặn Tổ quốc và đoàn thể nhân dân. Ngoài học tập trên lớp, các học viên còn được tổ chức đi nghiên cứu thực tế địa phương trong và ngoài tỉnh... Thông qua khóa học nhằm nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh chính trị, đặc biệt là rèn luyện về đạo đức, tác phong lối sống để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình./.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.826.333
Truy câp hiện tại 375