Tìm kiếm thông tin
Triển khai công tác thanh tra tại Xã Hải Dương và Phường Tứ Hạ
Ngày cập nhật 08/03/2019

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 14/12/2018, Thanh tra thị xã đã triển khai Đoàn thanh tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của UBND và Chủ tịch UBND; kết hợp thanh tra công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập của UBND phường Tứ Hạ và UBND xã Hải Dương.

 

Đoàn thanh tra được thành lập theo Quyết định số 31 ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra Thị xã, Đoàn gồm có 03 thành viên, do đồng chí Phan Văn Giáng, Phó Chánh thanh tra thị xã làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra; thời kỳ thanh tra là 03 năm (từ năm 2016 đến năm 2018).

 

Thanh tra thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.492.344
Truy câp hiện tại 929