Tìm kiếm thông tin
Hương Trà tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Ngày cập nhật 27/03/2019

Ngày 15/3/2019, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

 

Năm 2019, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được sự quan tâm vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở trên các mặt như: Công tác đăng ký, quản lý thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; công tác tổ chức khám sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS; công tác thâm nhập theo nguyên tắc 3 gặp 4 biết; công tác phối hợp với các đơn vị nhận quân và tổ chức lễ giao nhận quân, nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao với 166 thanh niên (147 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an). Chất lượng thanh niên nhập ngũ đã được nâng cao cả về trình độ văn hóa và sức khỏe, 100% thanh niên là đoàn viên, tình nguyện viết đơn nhập ngũ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để công tác giao quân năm 2020 Hương Trà đạt được chất lượng cao hơn. Dịp này, UBND thị xã Hương Trà đã khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích cao trong công tác tuyển quân năm 2019.

 

Hồng Sơn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 205