Tìm kiếm thông tin
Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở
Ngày cập nhật 02/05/2019

Trong hai ngày 17-18/4/2019, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cơ sở với 96 học viên là Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các xã, phường; Cán bộ văn hóa xã, phường; Trưởng thôn, Tổ trưởng TDP, Trưởng Ban Công tác Mặt trận của các đơn vị Hương văn, Hương Vân, Hương Xuân, Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương và Tứ Hạ.

 

Qua lớp bồi dưỡng các học viên được truyền đạt những nội dung chính: Nhận diện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; những vấn đề đặt ra và một số giải pháp để đấu tranh phòng chống trong tình hình mới.

Triển khai nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"; Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh quy định một số vấn đề trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020”.

Báo cáo những kết quả đạt được sau 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên làm bài thu hoạch đạt yêu cầu. Dự kiến lớp thứ hai triển khai cho học viên của các đơn vị còn lại trong tuần đầu tháng 5/2019.

 

Mỹ Lệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.031.569
Truy câp hiện tại 1.340