Tìm kiếm thông tin
Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2019
Ngày cập nhật 02/05/2019

Ngày 22/4/2019, Hội Cựu chiến binh thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho trên 100 học viên là Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội CCB 16 xã, phường và chi hội trưởng, chi hội phó các Hội cơ sở trên địa bàn thị xã.

 

Trong thời gian 02 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung như: Định hướng công tác tuyên truyền và tư tưởng trong xây dựng hoạt động của Hội CCB cơ sở năm 2019; Công tác tham gia đảm bảo ATGT và bảo vệ môi trường; Phát huy vai trò, tiềm năng của các thế hệ CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, chế độ thu nộp, quản lý sử dụng hội phí ở chi hội; chế độ bảo hiểm y tế; thống nhất quy trình “tổ chức lễ phủ Quân kỳ” đối với hội viên khi qua đời; triển khai chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dan chủ chăm lo đời sống nhân dân” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua lớp tập huấn, nhằm nâng cao trách nhiệm, năng lực, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội cơ sở. Trên cơ sở đó, vận dụng vào thực tiễn, tổ chức các hoạt động của Hội tại địa phương, đơn vị mình, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hoàng Dũng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.038.031
Truy câp hiện tại 1.119