Tìm kiếm thông tin
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019
Ngày cập nhật 04/05/2019

Vừa qua, Thị Đoàn Hương Trà đã tổ chức hội nghị, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trên toàn địa bàn thị xã.

 

Tại hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Theo đó, tập trung phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; xây dựng chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong Đoàn viên Thanh niên.

Sau học tập, Thị Đoàn Hương Trà sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn chủ động tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền rộng rãi trong Đoàn viên Thanh niên về những nội dung của chuyên đề năm 2019 và tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác.

 

Thị đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.798.875
Truy câp hiện tại 2.234