Tìm kiếm thông tin
Tình hình kinh tế xã hội (Tuần từ ngày 10/6/2019 – 14/6/2019)
Ngày cập nhật 21/06/2019

I. TÌNH HÌNH:                              

1. Tình hình sản xuất vụ Hè Thu năm 2019:

* Sản xuất vụ Hè Thu năm 2019:

- Cây lúa: Toàn thị xã gieo cấy được 3.018,49ha lúa, cơ cấu chủ yếu giống lúa Khang dân, HT1, nếp, TH5,... Hiện nay lúa đang giai đoạn đẻ nhánh rộ. Từ đầu vụ đến nay thời tiết nắng nóng, xen kẻ có một số đợt mưa khá thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển.

- Cây lạc: Đã gieo được 6ha/20 ha kế hoạch (Hương Xuân 1ha, Hương Văn 5ha,)

 

* Tình hình sâu bệnh:

- Cây lúa: Chuột tiếp tục gây hại gia tăng hơn kỳ trước, diện tích khoảng 470ha trong đó nhiễm nhẹ là 219ha, nhiễm trung bình 225ha, nhiễm nặng 26ha tập trung ở Hương Toàn, Hương Hồ, Hương An; Ốc bươu vàng gây hại giảm, còn khoảng 50ha nhiễm nhẹ chủ yếu diện tích gieo sạ muộn ở các HTX; Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác trên trà lúa sớm ở Hương Phong.

- Cây rau: Trên hành lá, sâu xanh da láng gây hại giảm so tuần trước, mật độ phổ biến 10- 20con/m2, nơi cao 20- 30con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Dòi đục cọng hành gây hại gia tăng, mật độ phổ biến 5- 10con/m2, cục bộ nơi cao mật độ 10- 30 con/m2 (Hương An, Hương Chữ). Trên rau cải, bọ nhảy, sâu ăn lá, rệp muội hại rải rác.

- Cây sắn: Nhện đỏ tiếp tục gây hại, diện tích bị hại khoảng 250ha; tỷ lệ phổ biến 10- 20%, nơi cao 40- 50% cây bị hại.

- Cây ăn quả có múi: Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ bệnh phổ biến 10- 15%, những vườn nhiều năm tuổi bệnh gây hại nặng hơn trên 30%; Sâu đục thân, đục cành gây hại rãi rác.

Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng để tổ chức các đợt ra quân diệt chuột, từ ngày 15-20/6/2019.

 

2. Tình hình diễn biến dịch bệnh DTLCP trên địa bàn thị xã: Đến ngày 13/6/2019, Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra ở 11/16 phường, xã (65 thôn có dịch, 154 hộ có dịch); trong đó: 07 đơn vị phát dịch trong tháng 5/2019 (Hương Văn, Hương Chữ, Hương An, Hương Vinh, Hương Phong, Hương Xuân, Hương Hồ) và 04 đơn vị phát sinh dịch trong tháng 6/2019 (Hương Vân, Tứ Hạ, Hương Toàn, Hương Bình); với tổng số lợn tiêu hủy là 483 con, trong đó 135 nái, 335 thịt và 13 lợn con với tổng trọng lượng tiêu hủy 31.382 kg.

* Công tác phòng chống dịch: Tiếp tục quán triệt các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh và Trung ương về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), UBND thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện; tổ chức họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn với Lãnh đạo UBND các phường, xã và các ban ngành chuyên môn của thị xã. Đồng thời, UBND thị xã đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 21/5/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị xã, cụ thể:

- Tiếp tục theo dõi, giám sát tình hình dịch tại các ổ dịch và khu vực lân cận. Nếu xảy ra lợn ốm chết có triệu chứng nghi bị DTLCP tổ chức tiêu hủy ngay và thực hiện việc tiêu hủy theo đúng quy trình.

- Triển khai công tác tiêu độc, khử trùng tại hộ chăn nuôi và khu vực lân cận; khoanh vùng để triển khai các biện pháp xử lý như rãi vôi, tiêu độc khử trùng tại các phường, xã có ổ dịch. Đến nay, các địa phương đã triển khai khoảng 35 đợt tiêu độc khử trùng và rải vôi trên các tuyến đường giao thông vào vùng dịch; số hóa chất đã sử dụng 2.800 lít Bencocid và hơn 60 tấn vôi.

- Tổ chức các chốt chặn tại vùng có dịch để kiểm tra, kiểm soát, tiêu độc khử trùng phương tiện ra vào, vận chuyển sản phẩm động vật để phòng ngừa, ngăn chặn bệnh DTLCP.

- Tuyên truyền cho người chăn nuôi tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng chống nắng nóng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo đúng quy định. Khi có lợn ốm chết, báo cáo ngay cho chính quyền địa phương (thông qua TDP, thôn Trưởng hoặc Thú y). Tuyệt đối không vứt xác bừa bãi ra ngoài môi trường, làm lây lan dịch bệnh.

- Tập trung rà soát lại tổng đàn lợn để theo dõi giám sát, kiểm tra và ký cam kết đối với các hộ chưa ký cam kết đợt 1.

 

3. Công tác thu thuế: Đến nay, các khoản thị xã, phường, xã thu ước thực hiện 59,528 tỷ đồng, đạt 41,9 % dự toán tỉnh giao và 36,6 % chỉ tiêu phấn đấu, trong đó: Thu ngoài quốc doanh 19,041 tỷ đồng, đạt 47,6 % dự toán tỉnh giao; thu tiền sử dụng đất 20,3278 tỷ đồng, đạt 50,8 % dự toán tỉnh giao và 33,9 % chỉ tiêu phấn đấu; còn lại là các khoản thu khác.

 

4. Công tác giải phóng mặt bằng:

* Dự án đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp Tứ Hạ (giai đoạn 1):

 - 03 hộ ảnh hưởng nhà ở, đất ở: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định trình phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Về mồ mả (đợt 5): Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ với số lượng 28 ngôi.

* Khu quy hoạch Triều Sơn Trung tại xã Hương Toàn: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 04 hộ gia đình. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập thủ tục bố trí vốn để chi trả.

* Khu QH TDP 3, phường Hương Chữ: UBND thị xã đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 13 hộ gia đình. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập thủ tục bố trí vốn để chi trả.

* Đường điện 220Kv Huế - Đông Hà đi qua 07 xã/phường:

- UBND thị xã đã phê duyệt Phương án giao đất ở cho 07/08 hộ.

- Ngày 29/5/2019, hộ ông, bà Trần Kiêm Danh - Nguyễn Thị Thùy đã thống nhất bàn giao mặt bằng.

* Nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định điều kiện bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất của 47 hộ.

* Nâng cấp mở rộng đường Thuận Thiên giai đoạn 1 tại phường Hương Văn: Đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm 38 hộ ảnh hưởng. UBND phường Hương Văn đang xác nhận nguồn gốc đất.

* Mở rộng đường Trần Trung Lập phường Hương Vân: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 55 hộ. Chủ đầu tư đã cung cấp hồ sơ đo đạc, chỉnh lý. Trung tâm PTQĐ phối hợp với UBND phường đang soát xét xác nhận nguồn gốc sử dụng đất.

* Dự án xây dựng doanh trại BCH quân sự thị xã tại phường Hương Văn:

- Về đất nông nghiệp: Ngày 13/6/2019 đã chi trả tiền cho 18 hộ theo Quyết định phê duyệt.

- Về mồ mả: Đang công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ về mồ mả.

* Đường ngoài hàng rào khu công nghiệp Tứ Hạ:

- Đã chi tạm ứng, bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 850m đoạn tuyến qua đất UBND phường quản lý và đất nông nghiệp của hộ dân.

Hiện, đang hoàn chỉnh hồ sơ để trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất và tài sản.

- Còn 250m đoạn tuyến qua mồ mả: Đã tiến hành kiểm kê 59/61 ngôi lăng mộ, dự kiến tuần tới trình thẩm định (đợt 1).

* Nâng cấp, mở rộng đường vào Lăng Vua Gia Long, tại xã Hương Thọ: Phòng Tài nguyên và Môi trường đang thẩm định Phương án bồi thường, về đất và tài sản cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

* Điện 500KV qua 06 xã/phường: (Tổng 41 móng trụ)

Đang tiến hành kiểm kê, kiểm đếm tại 06 xã/phường, còn 01 số đoạn tuyến Chủ đầu tư đang đo đạc điều chỉnh lại hồ sơ địa chính GPMB để tiếp tục kiểm kê kiểm đếm.

* Khu tái định cư thủy diện Hương Vinh: Đã hoàn thành công tác kiểm kê của 08 hộ ảnh hưởng. Chủ đầu tư đang điều chỉnh hồ sơ địa chính của 01 hộ đất ở (Nguyễn Đăng Bùm).

* Di dời các hộ ảnh hưởng Mỏ đá vôi văn xá tại khu vực Xóm lò, phường Hương Văn: Đang công khai lấy ý kiến về Phương án bồi thường về đất và tài sản cho 22 hộ ảnh hưởng. Tuần tới tiến hành họp dân kết thúc công khai để trình thẩm định, phê duyệt. 

5. Công tác chỉ đạo điều hành, Văn hóa xã hội:

- UBND thị xã tổ chức làm việc với các ngành, địa phương về công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã; soát xét một số nội dung liên quan đến công tác quản lý tài nguyên môi trường, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình hình thực hiện kế hoạch đấu giá thu tiền sử dụng đất; công tác Giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã.

- Làm việc với các ngành địa phương rà soát đề án sáp nhập Trường tiểu học Lai Thành vào Trường Tiểu học Hương Vân, Trường Tiểu học Vĩnh Dương vào Trường Trung học cơ sở Hoàng Kim Hoán. 

- Tổ chức buổi làm việc với các ngành, địa phương giải quyết các trường hợp vi phạm trật tự đô thị (02 vụ: Công ty TNHH Hùng Đạt và Ông Văn Đức Phong). 

 

6. Công tác nội chính:

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2019 tại xã Bình Điền diễn ra vào ngày 20/6/2019.

- Trật tự xã hội:

+ Phạm pháp hình sự xử lý bằng hình sự: xảy ra 02 vụ đánh bạc tại TDP9, phường Tứ Hạ và thôn An Thuận, xã Hương Toàn, 31 đối tượng. Hiện Công an Hương Trà đang tiếp tục điều tra làm rõ.

+ Vụ việc vi phạm hành chính về ANTT theo NĐ 167/CP: không xảy ra.

- Tai nạn giao thông đường bộ: không xảy ra.

- Tiếp tục tuyên truyền, phòng ngừa với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên hệ thống loa phát thanh 41 lượt.

- Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

+ Công an thị xã đã tổ chức 04 ca tuần tra, kiểm soát; phát hiện 30 trường hợp vi phạm. Xử lý vi phạm hành chính 37 trường hợp; phạt tiền 10.907.550 đồng.

- Công an các phường, xã tổ chức tuần tra, mật phục 33 lượt, qua tuần tra chưa phát hiện trường hợp vi phạm; tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng 15 lượt, nhắc nhở 04 trường hợp, lập biên bản 08 trường hợp vi phạm; tuần tra, xử lý việc khai thác cát sỏi trái phép 12 lượt, qua tuần tra phát hiện 01 trường hợp vi phạm.

7. Công tác Hội đồng nhân dân: Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 08 HĐND thị xã khóa VI Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Thường trực HĐND các xã phường tổ chức tiếp xúc cử tri tại các xã, phường. Đến nay, đã tổ chức tiếp xúc cử tri 08/16 xã -phường (còn lại phường-xã: Hương An, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Toàn, Hương Bình, Hương Phong, Hồng Tiến, Bình Điền )

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

- Chuẩn bị nội dung báo cáo và các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND thị xã khóa VI.

- Chỉ đạo công tác ứng phó với tình hình thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian đến và công tác PCTT và TKCN trên địa bàn thị xã.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất vụ Hè Thu 2019, rà soát công tác chống hạn, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác GPMB, công tác quyết toán vốn XDCB.

- Chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy CNQSD đất; công tác thu thuế, thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Tiếp tục chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.832.662
Truy câp hiện tại 69