Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Trần Minh Châu - Đỗ Thị Mỹ Duyên, phường Hương Văn
Ngày cập nhật 22/09/2022

Ngày 29/7/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 905255, do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 20/12/2005 cho ông, bà Trần Minh Châu – Đỗ Thị Mỹ Duyên sử dụng tại:

Thửa đất số: 117-1;                           Tờ bản đồ số: 15;

Địa chỉ thửa đất: Giáp Thượng, xã Hương Văn, huyện Hương Trà (nay là TDP Giáp Thượng 1, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà), tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 500 m2 (Bằng chữ: Năm trăm mét vuông);

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 500 m2;

                                Sử dụng chung: Không m2;

Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn (ONT): 500 m2;

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;  

Nguồn gốc sử dụng đất: Được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.         

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà Trần Minh Châu - Đỗ Thị Mỹ Duyên không đúng quy định pháp luật do cấp sai nguồn gốc sử dụng đất; cấp sai đối tượng sử dụng đất theo quy định tại Bộ luật dân sự 1995 và công nhận sai diện tích đất ở theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn ao cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 3626/2005/QĐ-UBND ngày 20/10/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (quy định tại thời điểm cấp giấy).

(Chi tiết Quyết định kèm theo)./.

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.147.118
Truy câp hiện tại 648