F:\F_Portal\huongtra.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin Chính 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
Sáng ngày 30/11, UBND thị xã Hương Trà đã Khai...
Quyết định về việc phân bổ kinh phí nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà, giai đoạn 3, đợt 01 năm 2022
Ngày cập nhật 09/05/2022

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND Trích ngân sách thị xã số tiền: 2.080.000.000 đồng (Hai tỷ không trăm tám mươi triệu đồng) từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm phân bổ cho Ủy ban nhân dân các xã, phường để thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thị xã Hương Trà,  giai đoạn 3, đợt 01 năm 2022.

 

Tổng số hộ phê duyệt hỗ trợ: 82 hộ,

Trong đó,

- Số hộ hỗ trợ xây dựng mới 22 hộ, kinh phí hỗ trợ xây dựng mới: 0,88 tỷ đồng

- Số hộ  hỗ trợ  sửa chữa 60 hộ, kinh phí hỗ trợ sửa chữa: 1,2 tỷ đồng

Giao trách nhiệm cho:

 Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã lập thủ tục cấp phát kinh phí theo quy định cho Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Phòng Quản lý đô thị, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, chi trả kinh phí trực tiếp đến các đối tượng có công trên địa bàn thị xã đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, thanh quyết toán kinh phí đúng theo quy định hiện hành.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.511.085
Truy câp hiện tại 4.687