Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày cập nhật 18/11/2022

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, bà Võ Văn On - Trần Thị Theo sử dụng tại:

 

Thửa đất số: 78;               Tờ bản đồ số: 44;

Địa chỉ thửa đất: thôn Tân Phong, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Diện tích: 1270 m2 (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm bảy mươi mét vuông).

 Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm (CLN).

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký giấy chứng nhận.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông, bà Võ Văn On - Trần Thị Theo không đúng diện tích đất.

 (Có tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Ngô Sơn - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.190