Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thanh lý tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn. Hạng mục: Nhà 02 tầng, 05 phòng học và 01 phòng học bộ môn
Ngày cập nhật 24/11/2022

Ngày 11 tháng 11 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số1688/QĐ-UBND về việc đồng ý thanh lý tài sản trên đất gồm 01 phòng học cấp 4 để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình: Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn. Hạng mục: Nhà 02 tầng, 05 phòng học và 01 phòng học bộ môn với các nội dung sau:

 

1. Cơ quan nhà nước có tài sản thanh lý: Trường Tiểu học số 1 Hương Toàn, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà.

2. Danh mục tài sản thanh lý: 01 phòng học được xây dựng năm 1996.

+ Diện tích xây dựng: 74,4 m2

+ Kết cấu: Tường xây bờ lô dày 20mm, tô quét vôi, nền lát gạch men, trần la phong tôn lạnh; mái lợp tôn lạnh, xà gồ đỡ mái bằng gỗ nhóm IV; hệ thống cửa bằng gỗ có hoa sắt (02 bộ cửa đi; 04 bộ cửa sổ).

+ Về hiện trạng: Đang sử dụng.

+ Giá trị theo sổ sách kế toán: Nguyên giá: 130.371.000 đồng;                                            Giá trị còn lại: 8.446.315 đồng.

3. Lý do thanh lý: Giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình mới.

4. Hình thức thanh lý tài sản: Phá dỡ, hủy bỏ.

5. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý tài sản (nếu có): Tiền thu được từ việc bán vật tư, vật liệu thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước sau khi trừ các chi phí cho công tác thanh lý.

 

VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 33.317