Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 năm 2022
Ngày cập nhật 24/11/2022

Việt Nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, trải qua lịch sử hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước, không chỉ có bề dày lịch sử lâu đời mà còn là nơi lưu giữ một kho tàng di sản văn hóa quý báu, mỗi dân tộc Việt Nam góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng.

 

Năm 2005, trước yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của đất nước trong thời kỳ đổi mới, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 23 - 11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam nhằm “Phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc”. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xác định 5 yêu cầu của Ngày di sản văn hóa việt Nam là: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 Việt Nam được thế giới biết đến như một "quốc gia Di sản”, với nhiều di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa hỗn hợp, di sản thiên nhiên, di sản tư liệu Thế giới được UNESCO công nhận. Cùng đó, chúng ta có nhiều Di sản cấp quốc gia, nhiều hơn nữa Di sản cấp tỉnh; kể cả những di sản đang chờ công nhận và di sản chưa được công nhận nhưng đã khẳng định được sức sống trong cộng đồng. 

Trong số các di sản văn hóa đó Việt Nam rất vinh dự và tự hào có được 22 di sản văn hóa được UNESCO bình chọn là di sản văn hóa thế giới, tỉnh Thừa Thiên Huế có: Quần thể di tích cồ đô Huế được công nhận Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993; Nhã nhạc cung đình Huế công nhận vào năm 2003.

Thị xã Hương Trà cũng là vùng đất đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa được công nhận, trong đó được phân công phối hợp quản lý 02 di tích cấp Quốc gia là di tích lịch sử Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (phường Hương Vân) và di tích lịch sử (lưu niệm danh nhân) Nhà thờ Đặng Huy Trứ (phường Hương Xuân). Quản lý trực tiếp 07 di tích, bao gồm: 02 di tích cấp Quốc gia là Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Đôi Liễu Cốc, phường Hương Xuân, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Văn Xá, phường Hương Văn và 05 di tích cấp Tỉnh là Di tích lịch sử cách mạng Công binh xưởng Phú Lâm, phường Hương Chữ, Di tích lịch sử Địa điểm dốc Ông Ầm, phường Hương Chữ, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình và Chùa La Chữ, phường Hương Chữ, Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình làng Cổ Lão, xã Hương Toàn, Di tích lịch sử Bia tưởng niệm liệt sỹ tại căn cứ quân sự Động Tranh (Bastogne), xã Bình Tiến.

Nhân kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam nhằm thúc đẩy các hoạt động tôn vinh, giới thiệu các giá trị di sản văn hóa đến công chúng và khách tham quan,  đồng thời để quảng bá, giới thiệu và khuyến khích sự quan tâm của công chúng về di sản văn hóa Việt Nam nói chung và di sản văn hóa của thị xã Hương Trà.

 

Mỹ Lệ - VHTT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.636.647
Truy câp hiện tại 491