Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ Quân sự thị xã Hương Trà tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 27/05/2024

Việc triển khai thực hiện sâu rộng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã Hương Trà luôn nêu cao tinh thần phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Đại diện Đảng bộ Quân sự thị xã (vị trí thứ 03 từ trái sang) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Đảng bộ Quân sự thị xã luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả trong toàn lực lượng. Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, chương trình hành động sát với đặc điểm, tình hình của đơn vị. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghiêm túc phong trào “thi đua Quyết thắng”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh… Qua đó, đã tạo chuyển biến tiến bộ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân; toàn Đảng bộ đã xem việc học tập và làm theo Bác là nhu cầu tự nhiên, là động lực, sức mạnh to lớn để cán bộ, đảng viên, quần chúng phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Đảng bộ đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị, địa phương. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, sát thực tiễn nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, cán bộ giữ cương vị càng cao, càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Việc “tự soi, tự sửa” được Đảng bộ chú trọng đẩy mạnh trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ, duy trì có nền nếp, chất lượng gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, lan tỏa gương điển hình tiên tiến của cơ quan, đơn vị; đồng thời đã tăng cường kiểm tra, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh, giữ vững tác phong, kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị, tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới thân thiện, gắn bó với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

LLVT thị xã thi đua lập thành tích cao nhất trong nhiệm vụ SSCĐ

Trong thời gian qua, Đảng bộ Quân sự thị xã đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh. Công tác quốc phòng và quân sự địa phương được tăng cường; xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ đủ về số lượng và từng bước nâng cao về chất lượng. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến kiến thức quốc phòng, an ninh; chủ động đấu tranh, ngăn ngừa và xử lý có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Thực hiện có kết quả công tác xây dựng xã, phường vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ; củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn ở thị xã và phường, xã.

LLVT thị xã thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Những cách làm hay, cụ thể gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng quân sự thị xã Hương Trà đã góp phần đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã không ngừng cố gắng nỗ lực, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Với những kết quả đạt được, Đảng bộ Quân sự thị xã Hương Trà là 01 trong 07 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào dịp sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận 01- KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

LLVT thị xã trong công tác bảo đảm VKTBKT cho các nhiệm vụ

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo Thị ủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.774.409
Truy câp hiện tại 823