Tìm kiếm thông tin
QĐ công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại thị xã
Ngày cập nhật 21/04/2015

Ngày 9 tháng 7 năm 2014, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại thị xã.

Nội dung Quyết định cùng các lĩnh vực hoạt động của UBND thị xã Hương Trà được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (Xem file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
UBND thị xã
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.307.827
Truy câp hiện tại 3.362