Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của ông Nguyễn Công Dũng; Địa chỉ: Thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 26/01/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển số 633/PC-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển đơn của Ông. Đơn có nội dung: “Liên quan đến việc trả hồ sơ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã và đề nghị giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ông”

Liên quan đến nội dung này, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Ông như sau:

Ngày 27/12/2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã nhận được đơn có tiêu đề Đơn kiến nghị đề ngày 26/12/2023 của Ông, đơn có nội dung như trên. Ngày 28/12/2023, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 3621/UBND-NC để giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn cho công dân theo quy định.

Theo nội dung Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã thì ngày 30/11/2023, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Hương Trà có tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Ông tại thửa đất số 51, tờ bản đồ 10, diện tích 190,1m2 mục đích sử dụng đất ở tại nông thôn, địa chỉ tại thôn Tân Thọ, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà.

Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ, theo đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận của Ông được UBND xã Bình Thành xác nhận ngày 30/11/2023 đề nghị cấp giấy chứng nhận tại thửa đất trên với mục đích sử dụng là đất ở. Thửa đất không có giấy tờ gì hợp lệ về đất theo quy định. Nhưng qua kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại thửa đất trên phát hiện hiện trạng trên đất không có nhà ở, đang để đất trống. Căn cứ Điều 3, Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, việc Ông và UBND xã Bình Thành lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tại thửa đất trên với mục đích đất ở là không đúng hiện trạng đang sử dụng đất.

Đồng thời, qua kiểm tra thửa đất trên có một phần diện tích thuộc lộ giới đường Quốc lộ 49A; Theo quy hoạch chung xây dựng xã Bình Thành được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt ngày 29/12/2022 thì thửa đất có một phần thuộc quy hoạch đất ở và một phần thuộc quy hoạch đất giao thông. Tuy nhiên, UBND xã Bình Thành xác nhận tại đơn đăng ký cấp giấy: “Phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn diện tích 190,1 m2” là chưa đầy đủ thông tin quy hoạch theo quy định.

Vì vậy, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã đã có Công văn số 5424/CNVPĐK ngày 20/12/2023 về việc hướng dẫn hồ sơ của Ông; trong đó hướng dẫn Ông liên hệ với Ủy ban nhân dân xã Bình Thành để kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thời điểm sử dụng đất tại thửa đất trên, thông tin các quy hoạch đã được xét duyệt để lập hồ sơ theo đúng quy định..

Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Ông thực hiện theo hướng dẫn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã để được lập lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.755.486
Truy câp hiện tại 22.312