Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trả lời đơn của bà Tôn Nữ Minh Khâm, Địa chỉ: thôn Phú Tuyên, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 08/04/2024

Ngày 26/02/2024, Ủy ban nhân dân thị xã nhận được đơn có tiếu đề Đơn kiến nghị đề ngày 26/02/2024 của. Đơn có nội dung:  “Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà”. (Nội dung đơn đính kèm)

Căn cứ nội dung đơn nêu trên, Ủy ban nhân dân thị xã giao trách nhiệm cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã kiểm tra, soát xét nội dung đơn và tham mưu UBND thị xã giải quyết, trả lời đơn cho công dân theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời Bà như sau:

Về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận: Bà có lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ 35, diện tích 41,9m2 mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ. Theo đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận được UBND xã Bình Điền (nay là xã Bình Tiến) xác nhận ngày 16/8/2017 về nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá số 170/2011/HĐBĐG ngày 19/8/2011

Theo hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá ngày 19/8/2011 tài sản đưa ra bán đấu giá được kê biên theo Quyết định số 01/QĐ-THA ngày 06/4/2011 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Trà. Tuy nhiên, qua kiểm tra Quyết định kê biên tài sản số 01/QĐ-THA ngày 06/4/2011 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Trà thì tài sản kê biên thi hành án không có thửa đất số 36, tờ bản đồ 35, diện tích 41,9m2 mà Bà đề nghị cấp giấy chứng nhận. Vì vậy, việc Bà đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 36, tờ bản đồ 35, diện tích 41,9m2 tại chợ Bình Điền như trên là không có cơ sở thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013; Điều 20, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Liên quan đến nội dung kiến nghị của Bà, Ngày 05/01/2021, UBND thị xã Hương Trà đã có Công văn số 11/UBND-NC để trả lời đơn kiến nghị của Bà và hướng dẫn Bà liên hệ Chi cục thi hành án dân sự huyện Hương Trà (nay là Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hương Trà) để được cung cấp xác nhận tính pháp lý đối với thửa đất được kê biên đấu giá năm 2011 theo đúng quy định. Do đó, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị Bà tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn nêu trên của UBND thị xã, sau đó nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công thị xã để được xem xét giải quyết theo quy định.

Vậy, Ủy ban nhân dân thị xã trả lời và hướng dẫn để Bà được biết./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND&UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 5.495