Tìm kiếm thông tin
Quyết định về việc thu hồi đất của Hợp tác xã Văn Xá Tây – Hương Văn
Ngày cập nhật 17/05/2020

Ngày 15 tháng 4 năm 2020, UBND thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc thu hồi diện tích: 24.215,0 m2 đất của Hợp tác xã Văn Xá Tây đang quản lý, sử dụng.

 

- Các thửa đất số 49, 50, 58, 60, 61, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89, 108, 110 (thu hồi một phần thửa đất) - Tờ bản đồ đo đạc GPMB số 01, phường Hương Văn(thuộc tờ bản đồ số 18– Bản đồ địa chính đo đạc năm 2010, phường Hương Văn).

- Loại đất:

+ Các thửa 49, 50, 58, 61, 66, 68, 74, 75, 76, 79, 89, 108, 110: Đất rừng sản xuất (RSX).

+ Các thửa 60,67, 73, 83, 85,88: Đất trồng cây hàng năm khác (BHK).

+ Các thửa 80, 82: Đất nuôi trồng thủy sản (NTS).

- Nguồn gốc sử dụng:Đất do UBND huyện Hương Điền giao cho Hợp tác xã Văn Xá Tây theo Quyết định số 01 ngày 03/6/1986 sử dụng vào mục đích trồng rừng.

- Tọa lạc tại: phường Hương Văn, thị xã Hương Trà.

Lý do: để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn qua phường Hương Văn, thị xã Hương Trà

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kinh tế - Chính trị - Văn hóa - Xã hội
 
Nội chính
 
Đảng, đoàn thể
 Ngày 03/8/2020 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh...
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.897.639
Truy câp hiện tại 2.425