Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà cho ông, bà Võ Văn On - Trần Thị Theo - Hương Bình
Ngày cập nhật 31/10/2022

Ngày 18/10/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Quyết định, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 571595 được UBND thị xã Hương Trà cấp cho hộ ông, bà Võ Văn On - Trần Thị Theo sử dụng tại:
Thửa đất số: 78;               Tờ bản đồ số: 44;
Địa chỉ thửa đất: thôn Tân Phong, xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Diện tích: 1270 m2 (Bằng chữ: Một ngàn hai trăm bảy mươi mét vuông).
 Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây lâu năm (CLN).
Thời hạn sử dụng đất: 50 năm, kể từ ngày ký giấy chứng nhận. 
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông, bà Võ Văn On - Trần Thị Theo không đúng diện tích đất.
 
Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh VPĐK đất đai
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.612.913
Truy câp hiện tại 3.079