Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch kiểm tra giao đất trái thẩm quyền tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 18/11/2022

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, UBND thị xã Hương Trà ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc kiểm tra công tác giao đất trái thẩm quyền tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Mục đích.

- Kiểm tra, rà soát các trường hợp giao đất trái thẩm quyền theo quy định Luật Đất đai hiện chưa được xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Phân loại theo nhóm đối tượng, căn cứ quy định của pháp luật để đề xuất UBND thị xã xem xét xử lý, giải quyết.

Yêu cầu:

- Việc rà soát phải đảm bảo đầy đủ, chính xác các trường hợp giao đất trái thẩm quyền từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 1987 cho đến nay mà chưa được xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Việc rà soát đảm bảo công khai, công bằng, đề xuất xử lý, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra việc UBND phường Tứ Hạ, Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Tổ dân phố, khu vực, thôn xóm... tự giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn phường Tứ Hạ từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 1987 cho đến nay mà chưa được cơ quan thẩm quyền kiểm tra xem xét xử lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra việc thu tiền sử dụng đất khi giao đất, sử dụng tiền sử dụng đất đã thu.

- Kiểm tra đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết đối với các trường hợp giao đất trái thẩm quyền.

- Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của các trường hợp được giao đất trái thẩm quyền.

- Soát xét việc lập hồ sơ kê khai, đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Kiểm tra, xác minh một số tổ chức, cá nhân liên quan.

- Xác định trách nhiệm để tham mưu của tổ chức, cộng đồng dân cư, cá nhân đối với từng trường hợp tự giao đất trái thẩm quyền.

- Phân loại, tổng hợp từng nhóm đối tượng được giao đất trái thẩm quyền để căn cứ quy định Luật Đât đai đề xuất UBND thị xã xử lý, giải quyết theo quy định.

Thời gian kiểm tra:  Kể từ ngày 24 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

 (Có tập tin đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Ngô Sơn - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.519.815
Truy câp hiện tại 1.213