Tìm kiếm thông tin

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Gái, địa chỉ tại thôn An Thuận, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/03/2024

Ngày 05 tháng 3 năm 2024, UBND thị xã Hương Trà ban hành Thông báo số 633/TB-UBND về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 276566 do UBND huyện (nay là thị xã) Hương Trà cấp ngày 24/08/2010 cho bà Nguyễn Thị Gái sử dụng tại:

Thửa đất số: 257/1;                          Tờ bản đồ số: 04 (BĐ 1995);

Địa chỉ: thôn An Thuận, xã Hương Toàn, huyện (nay là thị xã) Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế;

Diện tích: 497 m2 (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bảy mét vuông);

Hình thức sử dụng: riêng: 497 m2;

                                chung: không;

Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn: 400 m2;  

                             Đất trồng cây lâu năm khác: 97 m2;

Thời hạn sử dụng: Đất ở nông thôn (ONT): lâu dài;  

                             Đất trồng cây lâu năm khác (LNK): 50 năm (15/10/2043);

Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Nguyễn Thị Gái sử dụng không đúng quy định pháp luật do cấp sai mục đích sử dụng đất.

Tập tin đính kèm:
Thùy Trang - Phòng TNMT
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.675.631
Truy câp hiện tại 7.085