Tìm kiếm thông tin
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Niệm phật đường Lai Thành
Ngày cập nhật 24/12/2018

Ngày 15/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 327/QĐ-TNMT về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Niệm phật đường Lai Thành.

 

Theo Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Niệm phật đường Lai Thành tại địa chỉ: Thôn Lai Thành, xã Hương Vân, huyện Hương Trà nay là phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thửa đất: 114; Tờ bản đồ: 02; Diện tích: 1013 m2;

Mục đích sử dụng: Đất tôn giáo;

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất;

Số giấy phát hành: AM 032397;

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T 01382.

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận đã cấp không đúng đối tượng sử dụng đất.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.911.295
Truy câp hiện tại 460