Tìm kiếm thông tin
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Trà
Ngày cập nhật 16/09/2019

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1993/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Hương Trà.

 

Theo Quyết định Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Trà với các nội dung như sau:

Bổ sung 07 công trình, dự án cần thu hồi đất với tổng diện tích là 16,22 ha (Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

Bổ sung 05 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng 3,0 ha đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích khác (Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Bổ sung 02 công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, với tổng diện tích 2,37 ha (Chi tiết theo Phụ lục 03 đính kèm).

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thị xã với diện tích 5,73 ha, cụ thể: Xã Hương Phong 0,3 ha; Xã Hải Dương 0,3 ha; Xã Hương Thọ: 0,35 ha; Xã Bình Thành: 0,03 ha; Xã Hương Toàn: 0,35 ha; Xã Bình Điền: 0,5 ha; Xã Hương Bình: 0,3 ha; Xã Bình Thành: 0,3 ha; Xã Hương Vinh: 0,3 ha; Phường Hương Hồ: 0,3 ha; Phường Hương An: 0,4 ha; Phường Hương Chữ: 0,3 ha; Phường Hương Xuân: 0,5 ha; Phường Hương Văn: 0,5 ha; Phường Hương Vân: 0,5 ha; Phường Tứ Hạ: 0,5 ha.

 

Tập tin đính kèm:
www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.140.370
Truy câp hiện tại 689