Tìm kiếm thông tin
Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông, bà La Mùi - Võ Thị Đảnh - Hương Phong
Ngày cập nhật 19/07/2020

Ngày 06/7/2020, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà ban hành Quyết định số 602 /QĐ-UBND về việc Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

Theo Quyết định, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BK 872304 do Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà cấp ngày 11/11/2003 cho ông, bà La Mùi - Võ Thị Đảnh sử dụng tại:

  • Thửa đất số: 10; Tờ bản đồ số: 13; Diện tích: 5603,9 m2;

- Địa chỉ thửa đất: Thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà.

  • Hình thức sử dụng: + Sử dụng riêng: 5603,9 m2

        + Sử dụng chung: Không m2

  • Mục đích sử dụng đất: Đất nuôi trồng nước lợ, mặn.
  • Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 10/10/2013.
  • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích: 5603,9 m2

Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên không đúng quy định pháp luật do công nhận sai thời hạn sử dụng đất.

 

Tập tin đính kèm:
Thanh Thảo - CNVPĐKĐĐ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.994.914
Truy câp hiện tại 54