Tìm kiếm thông tin
Kế hoạch triển khai Chương trình Dịch vụ - Du lịch năm 2019
Ngày cập nhật 29/01/2019

Ngày 05/01/2019, UBND thị xã ban hành kế hoạch số 13/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Dịch vụ - Du lịch năm 2019.

 

Với mục tiêu phát triển du lịch Hương Trà là một bộ phận trong chương trình kinh tế trọng điểm của thị xã, khai thác mốt cách hiệu quả, hợp lý tài nguyên du lịch sẵn có trên địa bàn, góp phần cùng với tỉnh đưa ngành Du lịch phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tập trung phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch biển và đầm phá thông qua việc liên kết, xây dựng, kết nối các tour, tuyến, các khu điểm du lịch của Hương Trà trong hệ thống các tour, tuyến của tỉnh.

Nhiệm vụ cụ thể tiếp tục phát triển ngành dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Nâng cao chất lượng dịch vụ - du lịch, sản phẩm dịch vụ năm 2019 phấn đấu đón khoảng 350 – 450 nghìn lượt khách, tăng khoảng 1,15% so với năm 2018. Hoàn chỉnh các quy hoạch đưa vào khai thác từ 1 đến 2 địa điểm du lịch trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt khoảng 3.064 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018.

 

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 4.984.862
Truy câp hiện tại 1.032