Tìm kiếm thông tin

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình kinh tế - xã hội tuần thứ 38 (từ ngày 19/9/2022 – 25/9/2022)
Ngày cập nhật 26/09/2022

*) Công tác HĐND thị xã:

- Thường trực HĐND thị xã tổ chức phiên họp liên quan đến các chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-203 thay đổi so với Nghị quyết số 81/NQ-HĐND, ngày 01/7/2022; xem xét một số nội dung  chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề lần thứ 04, HĐND thị xã khóa VII.

*) Công tác UBND thị xã:

I. TÌNH HÌNH:

1. Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022:

- Công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn rất chậm so với kế hoạch vốn thông báo; số giải ngân ước 37,258 tỷ đồng so với 87,972 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 42,35%;

- Chủ đầu tư, đơn vị thi công chậm triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2022;

- Trong tuần, UBND thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án.

2. Về tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2022:

- Số dự án được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đến ngày 25/9/2022 là 27 dự án so với tổng số 32 dự án, chiếm tỷ lệ 84%; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 26 dự án, chiếm tỷ lệ 81%.

- Trong tuần, UBND thị xã tổ chức đôn đốc tiến độ các dự án đầu tư.

3. Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Tiếp tục rà soát, xử lý 83 công trình, dự án còn lại chậm lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành.

4. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Đến ngày 22/9/2022, các khoản thị xã, phường, xã thu vào ngân sách ước thực hiện được là: 143,613 tỷ đồng, đạt 112,29% dự toán tỉnh giao và đạt 76,43% so với dự toán thị xã giao. Chi tiết như sau:

         

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán
Tỉnh giao
năm 2022

Dự toán
Thị xã giao
năm 2022

Thực hiện đến ngày 22/9

Tỷ lệ Thực hiện so với DT tỉnh (%)

Tỷ lệ Thực hiện so với DT thị xã (%)

A

Các khoản giao Thị xã, phường, xã thu

127.900

187.900

143.613

112,29

76,43

1

Thu ngoài quốc doanh

32.000

32.000

25.668

80,21

80,21

2

Thuế thu nhập cá nhân

8.000

8.000

9.258

115,73

115,73

3

Thu tiền sử dụng đất

50.000

110.000

60.952

121,90

55,41

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

15.000

33.000

18.324

122,16

55,53

 

Ngân sách thị xã hưởng

35.000

77.000

42.628

121,79

55,36

4

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

200

200

49

24,50

24,50

5

Tiền thuê đất

5.000

5.000

1.201

24,02

24,02

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

2.000

2.000

 

-

-

 

Ngân sách thị xã hưởng

3.000

3.000

1.201

40,03

40,03

6

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

6.000

6.000

2.020

33,67

33,67

7

Lệ phí trước bạ

11.500

11.500

12.505

108,74

108,74

8

Phí, lệ phí

8.500

8.500

5.177

60,91

60,91

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

7.000

7.000

4.154

59,34

59,34

 

Ngân sách thị xã hưởng

1.500

1.500

1.023

68,20

68,20

9

Thu khác ngân sách

4.000

4.000

1.834

45,85

45,85

 

Trong đó:

         
 

Ngân sách tỉnh hưởng

1.900

1.900

61

3,21

3,21

 

Ngân sách thị xã hưởng

2.100

2.100

1.773

84,43

84,43

10

Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác

2.700

2.700

1.197

44,33

44,33

11

Thu huy động, đóng góp

   

23.752

   

5. Về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:

*) Về chỉ đạo điều hành các nội dung:

- Làm việc với Sở Lao động thương binh và Xã hội về các nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

- Làm việc với Ban quản lý Dự án điện nông thôn miền Trung về vướng mắc thủ tục trình phê duyệt phương án BTGPMB dự án kfw3.1 tỉnh Thừa Thiên Huế khu vực thị xã Hương Trà;

- Tổ chức họp đề xuất khen thưởng các tập thể, đơn vị và cá nhân đạt thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao thị xã và dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết;

- Lãnh đạo thị xã dự khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

*) Tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Các dịch bệnh trong tuần: Covid-19 : 06 ca; trong đó: Tứ Hạ: 03, Hương Vân: 01, Hương Toàn: 01, Hương Bình 01.

- Tiêm mới trong tuần: Tiêm mũi 1 trẻ em: 281, Tiêm mũi 2 trẻ em: 228;

- Sốt xuất huyết 02 ca (Tứ Hạ 01, Hương Toàn 01), Tay chân miệng 09 ca, Thuỷ đậu 04 ca.

6. Kinh tế nông nghiệp và công tác GPMB

a) Công tác trồng trọt và bảo vệ thực vật

- Cây lúa: Đã thu hoạch xong.

- Cây lạc: Đã thu hoạch xong.

- Cây rau: Một số diện tích đã thu hoạch, đến nay còn 151ha (Hương Chữ 51,3ha; Hương Xuân 23,55ha; Hương Văn 17,35ha; Hương Vân 13,25ha; Phú Ốc 15,4ha; Bình Tiến 11,3ha và các HTX khác).

- Cây sắn: Đã thu hoạch 05ha ở Văn Xá Tây và Tây Xuân. Bệnh khảm lá gây hại không tăng so tuần trước, diện tích nhiễm khoảng 473ha/608ha.

- Cây ăn quả có múi: Diện tích 266,5ha, đang giai đoạn thu hoạch. Bệnh chảy gôm tiếp tục gây hại, tỷ lệ thấp.

b) Công tác khuyến nông: 

- Mô hình năm 2022, đang tiếp tục chỉ đạo khoan 01 giếng còn lại ở Hương Vân và theo dõi, chỉ đạo chăm sóc các mô hình đã triển khai theo kế hoạch. Đã tổ chức hội nghị tổng kết mô hình rau an toàn tại Hương Chữ.

- Các đơn vị đang phối hợp với Phòng Kinh tế lựa chọn danh mục mô hình khuyến nông và hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2023.

- Đã lập xong kế hoạch trồng vùng sắn sạch bệnh khảm lá tại Hương Xuân, Hương Văn và đang gửi Phòng TC-KH xem xét trước khi trình UBND thị xã.

7. Công tác nội chính:

- Chủ tịch UBND thị xã tiếp công dân định kỳ tại UBND phường Hương Chữ; Công tác an ninh chính trị được đảm bảo; Phạm pháp hình sự: Xảy 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện Công an thị xã đang tiếp tục điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm hành chính công, Ban tiếp công dân thị xã và thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh: (Các phụ lục kèm theo).

II. HƯỚNG CÔNG TÁC TUẦN ĐẾN:

1. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ:

+ Công tác xúc tiến đầu tư trên địa bàn thị xã (dự án Chợ Tứ Hạ, Bình Điền, Hạ tầng các cụm công nghiệp,…);

+ Công tác thu ngân sách trên địa bàn, tập trung công tác thu tiền sử dụng đất, thu thuế; công tác chống thất thu thuế;

+ Công tác đầu tư công, tiến độ đầu tư các dự án năm 2022;

+ Tiến độ lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, kế hoạch sử dụng đất 2021-2030;

+ Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, giải ngân nguồn vốn chuyển nguồn; công tác kiểm kê, thu hồi đất để GPMB;

+ Công tác quyết toán dự án hoàn thành, trong đó tập trung dự án chậm nộp hồ sơ thẩm tra, phê duyệt từ năm 2015 đến nay;

+ Công tác quản lý, sử dụng tài sản công; sắp xếp, xử lý tài sản công theo Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh; Thanh lý tài sản xe ô tô theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

+ Công tác phối hợp xử lý các vướng mắc liên quan đến Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của UBTVQH về điều chỉnh địa giới hành chính;

+ Tập trung xử lý các vướng mắc về lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành và UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19, không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh;

3. Đôn đốc các ngành cấp tỉnh thẩm định phương án chuyển đổi mô hình chợ Tứ Hạ; chú trọng phương án vay vốn Quỹ phát triển đất của tỉnh để thực hiện GPMB.

4. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục thực hiện phong trào Ngày Chủ nhật xanh;  

5. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thị xã./.

Tập tin đính kèm:
VP HĐND-UBND thị xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 8.131.225
Truy câp hiện tại 622